Światło u Wojewody i Marszałka


Dziś Betlejemskie Światło Pokoju dotarło w kolejne miejsca. Za pośrednictwem druha komendanta, hm. Artura Ośko, oraz reprezentacji harcerek z Hufca Opole – Miasto zostało ono przekazane władzom lokalnym województwa opolskiego. Najpierw odebrał je Pan vice wojewoda, Antoni Jastrzembski. Następnie nasza reprezentacja uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Józefa Sebestę. Tam zostało ono przekazane władzom samorządowym. Mieliśmy również okazję złożyć oraz przyjąć życzenia od Pana Marszałka.

Dodaj komentarz