7000 zł dla Praszki

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2012 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w tym Programu Współpracy Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi, w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.
W wyniku konkursu Chorągiew Opolska ZHP otrzymała dotację w kwocie 7 000 zł na realizację projektu Hufca Praszka pt. “Cztery Pory Roku – Opolska Harcerska Jesień Kulturalna”.

7 myśli na temat „7000 zł dla Praszki

Dodaj komentarz