50 000 na HAL!

 Kuratorium Opolskie, w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, rozdzieliło środki w ramach dofinansowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.                 
Po analizie dokumentacji pozytywnie rozpatrzono 8 ofert.
Chorągiew Opolska ZHP otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 064 zł

Dodaj komentarz