38 Zjazd ZHP – zbiórka wyborcza delegatów!

Komenda chorągwi zgodnie z uchwałą RN ZHP zwołuje na dzień 25 maja 2013 rok zbiórkę rejonu hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP (obejmującego wszystkie Hufce).

Celem zbiórki jest wybór czterech delegatów z Chorągwi Opolskiej ZHP na XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, który odbędzie się w w dniach 5-8 grudnia br. w Warszawie.

Zbiórka odbędzie się w w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu, ul. Żeromskiego 3. Rozpoczęcie zaplanowane jest na godzinę 11:00.

Do udziału w zbiórce z głosem decydującym uprawnieni są członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do dowolnego Hufca z Chorągwi Opolskiej ZHP i opłaconą podstawową składkę członkowską.

Lista uczestników zbiórki wyborczej posiadających czynne prawo wyborcze zgodnie z rozkazami komendantów hufców.

W przypadku zastrzeżeń do listy uczestników zbiórki wyborczej pisemne odwołanie wnosi się do właściwego komendanta hufca w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy.

Zobowiązujemy komendantów Hufców do umieszczenia informacji o zwołaniu zbiórki wyborczej w siedzibach oraz na stronach internetowych właściwych hufców.

1 myśl na temat “38 Zjazd ZHP – zbiórka wyborcza delegatów!

  1. Czy wiadomo gdzie będzie zbiórka rejonów i kto imiennie może w niej wziąć udział bo nie widzę rozkazu z naszego hufca Opole-miasto, a termin tuż tuż jeżeli ma to być 25.05.2013r.

Dodaj komentarz