35325 zł pozyskane

Efektem wspólnej pracy instruktorów Zespołu Programowego, Instruktora ds. pozyskiwania środków oraz grupy roboczej OHOT jest pozyskanie w formie grantów kwoty 35325 zł.
Środki uzyskano w ramach projektów:
1/ Opolskie! Perełki – 7 000 zł
2/ Wędruj z OHOT-ą – 10 000 zł
3/ Razem – różni a jednak tacy sami – 18 325 zł

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na współorganizację przedsięwzięć programowych oraz promocję działań wszystkich środowisk Chorągwi Opolskiej.
Zapraszamy do współpracy przy pozyskiwaniu środków instruktorów z wszystkich hufców.
Zespół Pozyskiwania Środków tworzony jest przez druhnę pwd. Beatę Malajka – instruktor ds. pozyskiwania środków – pozyskiwanie@opolska.zhp.pl

 

 

 

Środki pozyskano

z konkursów ogłaszanych przez

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz