Wzór zgody na przynależność dziecka do ZHP

Opublikowany został uaktualniony wzór zgody rodziców na przynależność małoletniego dziecka do ZHP, który zawiera:

– wyrażenie zgody na przynależność,
– miejsce na dane osobowe dziecka niezbędne do rejestracji członka ZHP w systemie Ewidencja ZHP,
– niezbędne klauzule dotyczące ochrony danych osobowych oraz zgody na użycie wizerunku dziecka.

Formularz jest wzorem – może być dostosowany na potrzebny danego środowiska w części A i B.
Nie należy zmieniać części C.

Prosimy o przekazanie wzoru oświadczenia do wszystkich drużynowych.

Informacja na podstawie komunikatu GK ZHP

Wzór do zgody do pobrania.

Jakiego bohatera potrzebujeMY???
Już w najbliższą sobotę odbędzie się zapowiadana od dawna konferencja instruktorska „Jakiego bohatera potrzebujeMY?„!

Zapraszamy wszystkich chętnych instruktorów Chorągwi Opolskiej ZHP do udziału w dyskusji na temat bohatera naszej chorągwi!

Konferencja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2015 r. w schronisku młodzieżowym w Wieszczynie.

Czytaj dalej