Komunikat ws. dotacji HAL


Ukazał się nowy komunikat komendy chorągwi dotyczący zasad naboru zgłoszeń form wypoczynku organizowanych przez jednostki Chorągwi Opolskiej ZHP do udziału w konkursie ogłoszonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Prosimy o dokładne zaznajomienie się z treścią komunikatu. Wnioski niekompletne, posiadające braki formalne czy też złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione przy przygotowywaniu przez Chorągiew oferty konkursowej.

Termin składania zgłoszeń mija 6 maja o godz. 24:00.

Poniżej zamieszczamy komunikat wraz z załącznikami.

Komunikat nr 2/2014 ws. zasad ubiegania się o dofinansowanie form wypoczynku

Załącznik 1 – preliminarz

Załącznik 2 – kwalifikacje kadry pedagogicznej

Załącznik 3 – program

Załącznik 4 – wykaz form wypoczynku

Zjazd Chorągwi – 31 maja 2014 r. (zmiana terminu)

Informujemy o zmianie terminu III Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP.
Zjazd uchwałą komendy chorągwi nr 103/I/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. został przeniesiony na dzień 31 maja. Zmianie nie ulega miejsce Zjazdu.
Zjazd odbędzie się w Opolu w sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego.

Zjazd dokonana podsumowania mijającej kadencji władz chorągwi oraz dokona wyboru nowych na kolejne cztery lata. Przyjęty zostanie również Program rozwoju Chorągwi Opolskiej ZHP na lata 2014-2018.

Komenda tą samą uchwałą zobowiązała również komendy hufców do zwołania i odbycia od dnia 5 kwietnia do dnia 5 maja br. nadzwyczajnych zjazdów hufców w celu wskazania proponowanych kierunków rozwoju Chorągwi Opolskiej ZHP na lata 2014-2018 oraz wyboru delegatów na III Zjazd Chorągwi Opolskiej.

Pełna treść uchwały nr 103/I/2014 dostępna jest tutaj.

Pełna treść uchwały nr 102/I/2014 dostępna jest tutaj.

Pełna treść uchwały nr 95/I/2014 dostępna jest tutaj.