Zmiana rachunku bankowego

Informujemy o zmianie z dniem 1 stycznia 2014 roku głównego rachunku bankowego komendy chorągwi.

Z początkiem 2014 roku główny rachunek bankowy obsługujący komendę chorągwi prowadzony będzie przez Mbank ( dawniej BRE BANK ).

Numer rachunku: 26 1140 1788 0000 3328 7100 1001

Z dniem 1 stycznia przestanie działać dotychczasowy rachunek w BOŚ Banku.

Światło na Opolszczyźnie!

13 grudnia reprezentacja 14 DH Zadyma przy Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Grodkowie
w składzie: hm. Krzysztof Pędziwiatr, Beata Garncarz, Patryk Medyński, Robert
Kokoszka, Magda Krupa, Aleksandra Janiczak oraz Jakub Hankus wyruszyła do
Zakopanego po Betlejemskie Światło Pokoju. Delegacja zatrzymała się w schronisku
Głodówka, które było bazą wypadową uroczystości związanych z przekazaniem
Betlejemskiego Światła Pokoju. W sobotę dla wszystkich harcerzy odbyła się gra miejska,
której celem było uzupełnienie Księgi Ocalenia. O północy w Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach odbyła się uroczysta msza św., na której skauci
ze Słowacji przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce naczelniczki Związku Harcerstwa
Polskiego harcerzom polskim. Następnie członkowie władz centralnych ZHP przekazali
Światło przybyłym reprezentacjom. W imieniu Chorągwi Opolskiej z rąk zastępcy naczelnika
ZHP hm. Krzysztofa Budzyńskiego odebrała je nasza reprezentacja.

13 grudnia reprezentacja 14 DH Zadyma przy Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Grodkowie w składzie: hm. Krzysztof Pędziwiatr, Beata Garncarz, Patryk Medyński, Robert Kokoszka, Magda Krupa, Aleksandra Janiczak oraz Jakub Hankus wyruszyła do Zakopanego po Betlejemskie Światło Pokoju. Delegacja zatrzymała się w schronisku Głodówka, które było bazą wypadową uroczystości związanych z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju. W sobotę dla wszystkich harcerzy odbyła się gra miejska, której celem było uzupełnienie Księgi Ocalenia. O północy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach odbyła się uroczysta msza św., na której skauci ze Słowacji przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego harcerzom polskim. Następnie członkowie władz centralnych ZHP przekazali Światło przybyłym reprezentacjom. W imieniu Chorągwi Opolskiej z rąk zastępcy naczelnika ZHP hm. Krzysztofa Budzyńskiego odebrała je własnie grodkowska reprezentacja.

Termin na Ewidencję ZHP! 31.12.2013 r.

Druhny i Druhowie!
W związku ze zbliżającym się końcem roku 2013 i potrzebą naliczenia kwartalnej podstawowej składki członkowskiej ZHP, prosimy o uzupełnienie stanów liczebnych jednostek w Systemie Ewidencji ZHP. Dnia 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP. Stany liczebne jednostek terenowych będą obliczane w oparciu o stan z Systemu Ewidencji ZHP z dnia 1 stycznia 2014 roku. Prosimy zatem o jak najszybsze skorygowanie odpowiednich danych, biorąc pod uwagę zbliżający się czas świąt.

hm. Paweł Chmielewski, skarbnik ZHP