Instruktorzy Opolskiej w Belwederze!

W dniu dzisiejszym w Belwederze odbyło się podsumowanie pierwszej edycji konkursu dotacyjnego Funduszu Kształceniowego Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kadry 12 kursów instruktorskich, które zostały uznane za najlepsze w tej edycji konkursu, z czterech organizacji: ZHP, ZHR, Skautów Europy i SH. W tym gronie znalazła się Granatowa Wyprawa 2013, organizowana przez Chorągiew Opolską ZHP. W Belwederze kadrę tegorocznej wyprawy reprezentowali hm. Magdalena Lenartowicz i pwd. Adam Panczocha. Uczestnicy spotkali się z Panią Prezydentową Anną Komorowską – Przewodniczącą Rady Honorowej Fundacji.

Po Zjeździe w Głubczycach – nowe władze wybrane

WP_20131126_005


Zakończył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca Głubczyce. Na wniosek Komendanta Chorągwi Zjazd wypełniał również zadania Zjazdu Nadzwyczajnego w zakresie wyboru komendanta i komendy hufca.

Obecni na Zjeździe dokonali podsumowania ostatnich dwóch lat jego pracy oraz określili najważniejsze kierunki działań do podjęcia w najbliższym czasie.

Zjazd wybrał nowym komendantem hufca phm. Katarzynę Mojzyk.

Czytaj dalej