Rozkaz L. 12/2013

Opole, 31 października 2013 r.

Rozkaz L. 12/2013

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 9/2013 z dnia 31.10. 2013 r.

7. Zaliczanie służby instruktorskiej

7.1. Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej – zaliczam służbę instruktorską za rok 2012/2013 następującym druhnom i druhom:

– hm. Arturowi OŚKO

2.   Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

2.3.1 Podaję do wiadomości wyniki wyborów Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Kędzierzyn-Koźle z dnia 5.10.2013 r. w sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP:

– phm. Joanna Polewska – komendant,

– Patryk Wewior­– skarbnik,

– pwd. Agnieszka Botulińska – z-ca komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą,

– pwd. Magdalena Palarczyk – z-ca komendanta hufca ds. programowych,

– hm. Artur Ośko – członek komendy hufca.

3.   Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam druhnę Martynę Abratkiewicz z obowiązków członka wspierającego Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Opolskiej ZHP z dniem 31.10.2013 r.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.2. Mianuję pwd. Violettę Sikorę na funkcję członka Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Opolskiej ZHP z dniem 31.10.2013 r.

3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich

3.6.1. Z dniem 31.10.2013 r. przedłużam  uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP Nysa do dnia 31.12.2015 r.

5.   Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.10.2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni druhnie phm. Magdalenie Lenartowicz.

9. Zaliczanie służby instruktorskiej

9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2012/2013 następującym druhnom i druhowi:

– phm. Joannie Polewskiej z Hufca Kędzierzyn-Koźle

– phm. Zdzisławie Bok z Hufca Głubczyce

– phm. Dariuszowi Drankowskiemu z Hufca BrzegCzuwaj!

hm. Artur Ośko

Wyjdź z cienia – pokaż dobro!

WYJDZ Z CIENIA finish-01Coraz bliżej do tegorocznego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym roku płomień z Betlejem powędruje przez Polskę niosąc hasło: „Wyjdź z cienia – pokaż dobro!”.

Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić Was do podjęcia wyzwania i organizacji głównego przedsięwzięcia w ramach BŚP w naszej chorągwi  – przygotowania przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju 2013.

Dlatego ogłaszamy konkurs na organizację przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju 2013. W konkursie mogą wziąć udział drużyny, szczepy, związki drużyn, hufce, jak również grupy chętnych instruktorów. Otwieramy podejście do przekazania BŚP – zapraszamy jednostki z całej naszej Chorągwi do starania się o organizację przekazania w swojej miejscowości. Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada br. – przesyłajcie je na adres program@opolska.zhp.pl.

Wyjdźmy ze Światłem bliżej naszych społeczności, ponieśmy je w świat, przekazując jednocześnie jego przesłanie. Idąc za mottem tegorocznego BŚP „Wyjdźmy z cienia – pokażmy dobro!”.

Regulamin konkursu.

Załącznik 1 – Wytyczne ogólne do organizacji przekazania BŚP.

Załącznik 2 – Karta zgłoszenia do konkursu.

Wydanano zgody na akcje zarobkowe

Informujemy o wydaniu zgody na akcje zarobkowe jednostek organizacyjnych z Chorągwi Opolskiej ZHP organizowanych w terminie 29.10 – 7.11.2013 r. dla:

– 8 Nyskiej Drużyny Harcerskiej „Enklawa” z Hufca Nysa – punkt sprzedaży w Nysie
– Prudnickiego Związku Drużyn z Hufca Nysa – punkt sprzedaży w Prudniku
– Komendy Hufca Niemodlin – punkt sprzedaży w Niemodlinie.

Wyżej wymienione akcje zarobkowe prowadzone są na mocy porozumienia i w imieniu firmy Opolska.biz sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
Chorągiew Opolska ZHP oraz Opolska.biz sp.z o.o. biorą odpowiedzialność tylko za wyżej wskazane działania i tylko one wykonywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w Chorągwi Opolskiej ZHP.

Całość sprzedaży prowadzonej w ramach akcji zarobkowych podlega fiskalizacji.

Ewentualne zgłoszenia dotyczące innych niż wskazane powyżej  działań wykonywanych jako jednostki Związku Harcerstwa Polskiego prosimy kierować na adres email: skarbnik@opolska.zhp.pl.