OTOP z nami już nami

V Opolskie Targi Organizacji PozarządowychZa nami ostatnie przedsięwzięcie wrześniowe organizowane przez nas w Opolu.

Po „Święcie pieczonego ziemniaka” i Zlocie Chorągwi przyszedł czas na V Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych.
Impreza w tym roku rozszerzyła swoją dotychczasową formułę. Teren targów objął nie tylko ul. Krakowską, ale również Plac Wolności, gdzie zlokalizowana została strefa aktywności przygotowanych przez organizację dla odwiedzających. Podczas wydarzenia Pani Marszałek Barbara Kamińska wręczyła także nagrodę „Opolskiej Niezapominajki” dla najlepszej organizacji pozarządowej w 2012 roku. W tym roku wyróżniona została Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym  z Opola.
Oprócz prezentacji ofert fundacji i stowarzyszeń na tradycyjnych stoiskach odbyły się pokazy, konkursy i inne aktywności, podczas których uczestnicy mogli lepiej poczuć istotę i specyfikę działalności kilkudziesięciu organizacji biorących udział w imprezie.
Organizatorem tegorocznych targów był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiej wraz z Chorągwią Opolską Związku Harcerstwa Polskiego.
Współorganizatorem z naszej strony był Szczep Czarnej 13 z Hufca Brzeg.

Rozkaz L. 11/2003

Opole, 28 września 2013 r.

Rozkaz L. 11/2003

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 8/2013 z dnia 26.09. 2013 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że na zbiórkach wyborczych hufców i rejonów hufców w Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz Opolskiej ZHP wybrano na delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP Druhny i Druhów:

Chorągiew Opolska ZHP:

– pwd. Łukasz CZARNECKI,

– phm. Magdalena LENARTOWICZ,

– phm. Anna NARLOCH,

– phm. Jan SZCZEPANIK

11.3. Pochwały

Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie,

w dniach 14-18 sierpnia 2013 r., III Zlotu Kadry ZHP, następującym Druhnom i Druhom:

– phm. Magdalenie MARECIK – Chorągiew Opolska

  1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 W związku z przyjęciem przez komendę Hufca ZHP Brzeg rezygnacji hm. Jerzego Sobczuka z funkcji komendanta hufca, wyznaczam z dniem 30 czerwca 2013 r. pełnomocnikiem ds. Hufca ZHP Brzeg phm. Dariusza Drankowskiego w terminie do dnia wyboru nowych władz statutowych.

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, o wynikach zbiórki wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP w celu wyboru delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP. Delegatami Chorągwi Opolskiej ZHP wybrani zostali:

– pwd. Łukasz Czarnecki,

– phm. Magdalena Lenartowicz,

– phm. Anna Narloch,

– phm. Jan Szczepanik

1.2.2 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

–         Uchwała_85_I_2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 06.09.2013 r. w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Brzeg

–         Uchwała_86_I_2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 06.09.2013 r. w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Głubczyce

1.2.3 Informuję o uchwałach chorągwianej komisji rewizyjnej:

–         Uchwała Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Opolskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego za rok 2012

–         Uchwała Nr 2/2013 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za rok 2012

1.1.4 Informuję, iż w związku z przyjęciem przez komendę Hufca ZHP Brzeg rezygnacji hm. Jerzego Sobczuka z funkcji komendanta hufca, wyznaczyłem z dniem 30 czerwca 2013 r. pełnomocnikiem ds. Hufca ZHP Brzeg phm. Dariusza Drankowskiego z terminem do dnia wyboru nowych władz statutowych.

2. HUFCE

2.4. Zwolnienia komendantów hufców

2.4.1. Podaję do wiadomości uchwałę komendy Hufca Brzeg nr 2/I/2013 z dnia 30.06.2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji komendanta i skarbnika hufca i zwolnieniu z funkcji komendanta Hufca Brzeg hm, Jerzego Sobczuka z dniem 30 czerwca 2013 roku. Dziękuję za wkład pracy włożony w działanie hufca.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Rozwiązuję komendę III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP w składzie:

– phm. Magdalena Lenartowicz – komendant zlotu

– pwd. Małgorzata Lenartowicz – z-ca komendanta zlotu ds. programowych

– Tomasz Gryczka – skarbnik zlotu.

Dziękuję za wkład pracy włożony w organizację zlotu.

4.1.2. Rozwiązuję komendę III Regionalne Integracyjnego Zlotu Nieprzetartego Szlaku w składzie:

– phm. Mariusz Sputo – komendant zlotu,

– Beata Garncarz – z-ca komendanta zlotu ds. programowych

– hm. Krzysztof Pędziwiatr – z-ca komendanta zlotu ds. organizacyjnych.

4.1.3. Zwalniam komendantów podobozów III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP w składzie:

– hm. Beata Berger – komendantka podobozu zuchowego,

– pwd. Adam Panczocha – komendant podobozu harcerskiego,

– phm. Magdalena Marecik – komendantka podobozu wędrowniczego.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1.1. Zwalniam hm. Adama Mazgułę z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Nysa w Janowie w terminie 19.07 – 2.08.2013 r.

8.1.2. Zwalniam phm. Grzegorza Nowałkę z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Praszka w Białym Brzegu w terminie 7.07 – 19.07.2013 r.

8.1.3. Zwalniam hm. Jacka Kaflowskiego z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Opole-miasto w Mielnie-Unieściu w terminie 4.08 – 19.08.2013 r.

8.1.4. Zwalniam hm. Grażynę Orzechowską z funkcji komendanta obozu harcerskiego Hufca Krapkowice w Pobierowie w terminie 12.07 – 26.07.2013 r.

8.1.5. Zwalniam druhnę Bogusławę Domino-Pawelec z funkcji komendantem obozu harcerskiego Hufca Niemodlin w Poroninie w terminie 20.07 – 31.07.2013 r.

8.1.6. Zwalniam hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendanta obozu zagranicznego Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle w Heilbronn koło Leingarten (Niemcy) w terminie 24.07 – 5.08.2013 r.

8.1.7. Zwalniam hm. Joannę Moskal z funkcji komendanta obozu zagranicznego Hufca Namysłów w Nebelschutz (Niemcy) w terminie 22.07 – 3.08.2013 r.

8.1.8. Zwalniam druhnę Barbarę Pyrek z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Szczepu „Czarnej 13” z Hufca Brzeg w Rygolu w terminie 7.07 – 25.07.2013 r.

8.1.9. Zwalniam hm. Artura Ośko z funkcji komendanta Obozu Wędrownego Drużynowych Chorągwi Opolskiej ZHP „Granatowa Wyprawa” w Bieszczadach w terminie 26.08 – 1.09.2013 .r

8.1.10. Zwalniam phm. Joannę Polewską z funkcji kierownika półkolonii Hufca Kędzierzyn-Koźle w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 12.08 – 16.06.2013 r.

8.1.11. Zwalniam phm. Joannę Polewską z funkcji kierownika półkolonii „Lato w Mieście” ( II Turnus) Hufca Kędzierzyn-Koźle w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 19.08 – 23.08.2013 r.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.2 Pochwały

13.2.1. Udzielam pochwały i dziękuję instruktorkom i instruktorom Hufca ZHP Opole-Miasto za organizację Święta Pieczonego Ziemniaka.

13.2.2. Udzielam pochwały i dziękuję Szczepowi Czarnej 13 za pomoc w organizacji V Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej phm. Magdalenie Lenartowicz z datą ważności do dnia 28 września 2016 roku.

15. Inne

15.1. Na wniosek szefa Harcerskiej Szkoły Ratownictwa przyznaję odznakę „Instruktor HSR” druhnom i druhowi:

– Justynie Pustelnik – Hufiec Opole – Miasto,

– Gabrieli Moskal – Hufiec Opole – Miasto

– Oskarowi Waszkiewiczowi – Hufiec Opole – Miasto

16. Sprostowania

16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 8/2013 z dnia 07.09.2013 r. w punkcie 14.2.2. podano błędne dane. Było: hm. Maciejowi Pawłowi Bandurskiemu z Hufca Kędzierzyn-Koźle, powinno być: hm. Pawłowi Maciejowi Bandurskiemu z Hufca ZHP Nysa

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Zapraszamy na kursy drużynowych!!!

Zapraszamy na jesienną edycję kursów drużynowych “Cztery żywioły”.

Planujesz w najbliższym czasie przejęcie/założenie drużyny? A może jesteś już drużynowym, ale nie odbyłeś pełnego przeszkolenia? Trzeba koniecznie nadrobić ten brak! A przy tym – przeżyć fajną kształceniową przygodę na start lub na nową dawkę energii!

Zapraszamy na kursy spod znaku „4 żywiołów”, organizowane w tej edycji wspólnie przez kadrę kształcącą z Chorągwi Dolnośląskiej i Opolskiej.


Zarezerwujcie sobie trzy jesienne weekendy: 25-27 października, 15-17 listopada i 6-8 grudnia 2013 roku.

Wszelkie informacje odnośnie kursów znajdziecie na stronie “Cztery Żywioły” oraz w informatorach poszczególnych metodyk. Zapraszamy na stronę www.4zywioly.zhp.net.pl

Za horyzontem

Za nami III Zlot Chorągwi Opolskiej ZHP oraz III Regionalny Integracyjny Zlot NS. Za nami 3 dni wrażeń, przygód, COOLtury, pasji, legend czy i wyzwań. Za nami niezapomniane i niezwykłe koncerty w opolskim amfiteatrze – popołudniowy w ramach zlotu NS i wieczorny wspólny dla wszystkich 500 uczestników.
Tegorocznych zlotów nie da się opisać w kilku słowach czy zdaniach – to trzeba było przeżyć!

Już za dwa lata zobaczymy się w Brzegu.
Już teraz rozpocznijmy wielkie odliczanie i do zobaczenia na miejscu! :)

Rozkaz L. 10/2013

Opole, 22 września 2013 r.

Rozkaz L. 10/2003

Druhny i Druhowie!

Za nami 3 dni III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP. 3 dni przeżytych przygód, intensywnych wrażeń, przełamywanych granic, spotkań z przyjaciółmi z całej chorągwi. Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas był dla Was nie tylko źródłem przyjemności i dobrej zabawy, ale też źródłem inspiracji i okazją do zaczerpnięcia energii na cały następny rok. Dziękuję Wam za wspólną wędrówkę „Za horyzont”.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Mianuję z dniem 20.09.2013 r. komendantów podobozów III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP:

– hm. Beatę Berger – komendantem podobozu zuchowego,

– pwd. Adama Panczochę – komendantem podobozu harcerskiego

– phm. Madalenę Marecik – komendantem podobozu wędrowniczego

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.2 Pochwały

13.2.1. Udzielam pochwały i dziękuję komendzie III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP w składzie:

– phm. Magdalena Lenartowicz – komendant zlotu,

– pwd. Małgorzata Lenartowicz – z-ca komendanta zlotu ds. programowych

– Tomasz Gryczka – skarbnik zlotu

13.2.2. Dziękuję i udzielam pochwały Komendzie III Regionalnego Integracyjnego Zlotu Nieprzetartego Szlaku w składzie:

– hm. Mariusz Sputo – komendant zlotu,

– Beata Garncarz – z-ca komendanta zlotu ds. programowych,

– hm. Krzysztof Pędziwiatr – z-ca komendanta zlotu ds. organizacyjnych.

13.2.3. Dziękuję i udzielam pochwały hm. Beacie Berger – komendantce podobozu zuchowego w czasie III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP – za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie zlotu.

13.2.4. Dziękuję i udzielam pochwały pwd. Adamowi Panczosze – komendantowi podobozu harcerskiego w czasie III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP –  za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie zlotu.

13.2.5. Dziękuję i udzielam pochwały phm. Magdalenie Marecik – komendantce podobozu wędrowniczego w czasie III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP – za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie zlotu.

13.2.6. Dziękuję i udzielam pochwały dh. Łukaszowi Kolankowi – szefowi drużyny sztabowej

III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP.

13.2.7. Dziękuję i udzielam pochwały drużynie sztabowej III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP składającej się z przedstawicieli drużyn z Hufca Opole-miasto:

– 21 DSH „Horyzont”

– 30 DSH „Feniks”

– 8 DW „Czogori”

13.2.8. Dziękuję i udzielam pochwały IV Szczepowi „Pasieka” im. Szarych Szeregów za wielkie zaangażowanie i pomoc w organizację III Zlotu Chorągwi Opolskiej ZHP..

13.2.9. Dziękuję i udzielam pochwały 14 DH „Zadyma” z Grodkowa – drużynie sztabowej III Regionalnego Integracyjnego Zlotu Nieprzetartego Szlaku.

13.2.10. Dziękuję i udzielam pochwały pwd. Karolinie Dzierżgwie za przygotowanie i koordynację wspólnych zajęć podczas zlotu.

13.2.11. Dziękuję i udzielam pochwały Inspektoratowi Ratowniczemu Chorągwi Opolskiej ZHP za pełnienie wzorowej służby medycznej podczas zlotu.

13.2.12. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie programu zlotu, w szczególności obsłudze gry zlotowej i prowadzącym warsztaty zlotowe.Czuwaj!

hm. Artur Ośko