Zbiórka wyborcza – kandydaci na delegatów na Zjazd ZHP

7 września br. odbędzie się Zbiórka Rejonu Hufców z Chyorąygwi Opolskiej, która dokona wyboru czworga delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP. Jesteśmy przekonani, iż dla dokonania wyboru najlepszych delegatów reprezentujących Chorągiew Opolską wskazana jest ich wcześniejsza prezentacja. Każde zgłoszenie przekazane na adres e-mail opolska@zhp.pl zostanie opublikowane poniżej.

Zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w zbiórce i dokonania najlepszego z możliwych wyborów.

Dotychczas zgłoszone nam zostały do publikacji następujące kandydatury:

Czytaj dalej

Poszerzenie listy osób z czynnym prawem wyborczym – decyzje komendanta chorągwi

Po rozpatrzeniu wniosku odwoławczego w trybie określonym Uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 75/XXXVI z dnia 3 marca 2013 roku – Ordynacja Wyborcza ZHP, komendant chorągwi wydał decyzje w sprawie potwierdzenia posiadania czynnego prawa wyborczego na zbiórce wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP, instruktorów z Hufca Opole-miasto dla hm. Jacka Kaflowskiego oraz pwd. Marka Łabudzińskiego.
Pełna lista uczestników na dzień 23 sierpnia 2013 roku obejmuje obecnie 179 osób z dziewięciu hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP.

Czytaj dalej

Nagany dla instruktorów

W związku ze stwierdzonymi przez Komendę Chorągwi nieprawidłowościami związanymi z organizacją wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle i podjętą przez Komendę Chorągwi uchwałą nr 83/I/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji wyjazdu w czasie HAL przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle,

komendant chorągwi podjął decyzję o ukaraniu naganą oraz zakazem pełnienia funkcji związanych z organizacją HAL i HAZ do dnia 31 sierpnia 2014 phm. Piotra Łeśko oraz pwd. Joanny Niezgody.

Komenda chorągwi ze szczególną uwagą podchodzi do procedury organizacji i przeprowadzania form letniego i zimowego wypoczynku. Bardzo prosimy wszystkich komendantów hufców oraz wszystkich organizatorów wypoczynku w ramach HAL i HAZ o bardzo staranne podchodzenie do swoich obowiązków. Bezpieczeństwo uczestników organizowanych przez nas form powinno mieć najwyższy priorytet w naszych działaniach.

Czytaj dalej