Rezygnacja komendanta i skarbnika w Brzegu

Komenda Hufca ZHP Brzeg uchwałą nr 2/I/2013 z dnia 30.06.2013 r. przyjęła rezygnację z pełnionych dotychczas funkcji w komendzie hufca:
– hm. Jerzego Sobczuka z funkcji komendanta hufca i z członkostwa w komendzie hufca
– phm. Andrzeja Chmielewskiego z funkcji skarbnika hufca i z członkostwa w komendzie hufca

Na wniosek komendy hufca pełnomocnikiem komendanta chorągwi ds. Hufca Brzeg z dniem 1 lipca br. wyznaczony został phm. Dariusz Drankowski.
Pełnomocnictwo do reprezentowania Hufca Brzeg otrzymali łącznie phm. Dariusz Drankowski oraz pwd. Aneta Lepert.

Absolutorium dla członków komendy chorągwi

top2Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej uchwałą nr 1/2013 z dnia 30 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego za rok 2012 udzieliła absolutorium:

– hm. Arturowi Ośko – Komendantowi Chorągwi Opolskiej ZHP, 3 głosów za, 0 głos przeciw
– hm. Elżbiecie Pojasek-Ośko – zastępcy komendanta, 3 głosów za, 0 głos przeciw
– phm. Magdalenie Lenartowicz – członkowi komendy chorągwi ds. programowych , 3 głosów za, 0 głos przeciw
– Tomaszowi Gryczka – skarbnik chorągwi, 3 głosów za, 0 głos przeciw