Bilans zatwierdzony


Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym przedłożonym przez komendę chorągwi, Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej ZHP uchwałą nr 2/2013 z dnia 30 czerwca 2013 roku zatwierdziła sprawozdanie finansowe Chorągwi Opolskiej ZHP za rok 2012.Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 331 955,92 zł.

Przychody z działalności statutowej oraz pożytku publicznego wyniosły 1 391 471,26 zł.

Koszty związane z działalnością statutową oraz pożytku publicznego wyniosły 1 286 425,69 zł .

Rok 2012 zamknął się zyskiem bilansowym w kwocie 105 045,57 zł.

Komisja rewizyjna przychyliła się do wniosku komendy chorągwi i przeznaczyła zysk bilansowy w wysokości 105 045,57 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych tj. za rok 2010.

Hm. Jan Płowucha odszedł na wieczną wartę

Druhny i Druhowie!

W dniu 27 czerwca 2013 roku odszedł na wieczną wartę hm. Jan Płowucha. – serce, dusza i niezawodny przyjaciel kędzierzyńskiego harcerstwa.
Druha Janka pożegnamy w czwartek 4 lipca o godz. 11.00 w czasie mszy świętej w kościele pw. Świętego Ducha w Kędzierzynie-Koźlu (os. Piastów), a następnie odprowadzimy go wspólnie na miejsce wiecznego spoczynku.
Będziemy z Nim do końca jego drogi, tak jak On całym życiem służył wielu pokoleniom zuchów i harcerzy.

Pełnomocnik ds. Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle zarządził:
1. Żałobę w Hufcu ZHP Kędzierzyn-Koźle trwającą do 27 lipca 2013 r. włącznie.
2. Polecił odczytać rozkaz na specjalny na zbiórkach drużyn.
3. Polecił okryć kirem sztandar hufca i proporce drużyn.
4. Polecił nałożyć czarne opaski na krzyże harcerskie.

Czytaj dalej

Euro NGO – przed wylotem uczestników

W minioną niedzielę zakończyło się spotkanie przygotowawcze dla uczestników projektu Chorągwi Opolskiej ZHP „EuroNGO” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.

W ciągu dwóch kolejnych weekendów 12 osób z województwa opolskiego i dolnośląskiego odbyło zajęcia w zakresie przygotowania kulturalnego i językowego.

W pierwszych dniach lipca wyjadą oni na staże do organizacji pozarządowych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech.

W województwie opolskim to pierwszy tego typu projekt realizowany przez organizacje pozarządową.

Wszystkie koszty związane z udziałem uczestników w projekcie pokrywane są ze środków programu Leonardo da Vinci ( pobyt, przeloty, ubezpieczenie, kieszonkowe, przygotowanie do wyjazdu)

XV zbiórka Rady Chorągwi za nami.

W dniu 11 czerwca 2013 r. odbyła się XV zbiórka Rady Chorągwi Opolskiej.

W zbiórce uczestniczyło ośmioro członków Rady /1 nieobecny uspr./ oraz komendant chorągwi hm. Artur Ośko, z-ca komendanta phm. Magdalena Lenartowicz, przewodniczący ChKR hm. Krzysztof Pędziwiatr i przedstawiciel wnioskodawców o unieważnienie zbiórki wyborczej hm. Mirosław Mandryga.

– Rada uchwałą nr 03/2013 unieważniła zbiórkę wyborczą Chorągwi Opolskiej ZHP, która odbyła się w Opolu w dniu 25 maja 2013 r. oraz na podstawie pkt. 61 uchwały nr 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. – Ordynacja wyborcza, zwołała zbiórkę wyborczą Chorągwi Opolskiej ZHP na dzień 7 września 2013 r. o godz. 11.00 w Opolu, w celu wybrania 4 delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP.

– Rada zapoznała się z budżetem Chorągwi na 2013 r. i zajęła w tej sprawie stanowisko nr 01/2013.

– Ze względu na niedostarczenie na czas sprawozdania finansowego za 2012 r. Rada przesunęła ten punkt programu zbiórki na następne spotkanie Rady.