ETM zakończony

Wczoraj w Prudniku dobiegł końca Europejski Tydzień Młodzieży. Za nami trzy dni dyskusji, debat i młodzieżowej aktywności. Uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję wziąć udział w symulacji parlamentu europejskiego (z udziałem europoseł Danuty Jazłowieckiej), debacie z władzami samorządowymi oraz konferencji Open Sapce „Młodzież w opolskim – wyjdź, zobacz, zmień!”. Sobotni wieczór zwieńczony został koncertem zespołu „Karawana”.

Europejski Tydzień Młodzieży podsumowaliśmy w środę w sali rady miejskiej w Urzędzie Miasta w Prudniku. W podsumowaniu uczestniczył pan burmistrz, który pogratulował młodzieży ich aktywności i zaangażowania oraz wręczył certyfikaty uczestnictwa. Były to naprawdę intensywne trzy dni, pełne pomysłów kolejnych młodzieżowych inicjatyw. Czekamy na zmiany!

Zastępstwo komendanta

Informuję, iż do dnia 7 czerwca br. zmuszony jestem przekazać swoje obowiązki zastępcy.
W tym czasie pełnić je będzie z-ca komendanta chorągwi phm. Magdalena Lenartowicz.
We wszystkich sprawach proszę o kontakt z druhną Magdą – program@opolska.zhp.pl.

W najbliższych dniach po 7 czerwca br. zwołana zostanie zbiórka komendantów hufców. Planowany termin to 11 czerwca br. w Opolu. Możliwa jest zmiana tego terminu na wniosek komendantów hufców.

Wyjdź – zobacz – pomyśl! Opolski ETM wystartował!

Za nami pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Młodzieży! Właśnie dziś nasza młodzież miała okazję uczestniczyć w symulacji obrad parlamentu europejskiego, której patronowała i którą wspierała europosłanka Danuta Jazłowiecka!
Ponadto mieli okazję uczestniczyć w różnych warsztatach, takich jak komunikacja międzykulturowa i mobilność, projekty młodzieżowe oraz tożsamość europejska i obywatelstwo europejskie!
Już jutro czekają na nich również wielkie przygody – debata, konferencja Open-Space, koncert czy masa krytyczna na rolkach! Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy! :)

Wybór delegatów na Zjazd ZHP nieważny

W dniu 25 maja 2013 rok odbyła się w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opole, zbiórka rejonu hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP.
W jej trakcie dokonano wyboru delegatów z Chorągwi Opolskiej ZHP na XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, który odbędzie się w w dniach 5-8 grudnia br. w Warszawie.

Rada Chorągwi, po rozpatrzeniu złożonego do niej wniosku, uchwałą z dnia 11 czerwca 2013 r. unieważniła zbiórkę wyborczą z powodu złamania procedury wyborczej oraz zaleciła przeprowadzenie wyborów od nowa.

Czytaj dalej

Dotacja z Kuratorium Oświaty w Opolu

W wyniku ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Opolu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2013 roku, komisja konkursowa spośród 11 oferentów pozytywnie rozpatrzyła 9 ofert.

Największą kwotę dotacji tj. 38 884 zł otrzymała Chorągiew Opolska ZHP.

Dofinansowanie przyznano dla sześciu obozów:

Czytaj dalej