Dotacja z kuratorium!

Ogłoszone zostały wyniki konkursu Kuratorium Oświaty w Opolu na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego, pochodzących z rodzin o niskich dochodach.

W wyniku konkursu, Chorągiew Opolska ZHP otrzymała zlecenie od Kuratorium Oświaty w Opolu na organizację wypoczynku letniego dla 221 dzieci i młodzieży w ramach projektu „Od źródeł Wisły – śladem ludzi z Pasją 2012” na kwotę 214 370 zł.

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie dotacji na HAL 2012!W związku z przygotowaniami Chorągwi Opolskiej ZHP do udziału w konkursie ogłoszonym w dniu 24 kwietnia 2012 r. przez Opolskiego Kuratora Oświaty, dotyczącym dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, informuję o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów przekazanych do Komendy Chorągwi przez  środowiska ubiegające się o dotację.

Komunikat nr 2/2012 z dnia 26.04.2012 r.

Po zbiórce Rady Chorągwi 23 kwietnia

radaW dniu 23 kwietnia 2012 roku odbyła się zbiórka Rady Chorągwi. Obecnych było 6 członków Rady. Nieobecnych 3 – usprawiedliwionych.

1. Rada Chorągwi zapoznała się z Planem działań programowych Chorągwi na 2012 r. i Planem kształcenia w Chorągwi na 2012 r. i przyjęła Stanowisko 1/2012.

2. Rada Chorągwi zapoznała się z Projektem budżetu Chorągwi Opolskiej na rok 2012 i przyjęła Stanowisko nr 2/2012.

Czytaj dalej

Władze w Opolu wybrane!

komenda opole20 kwietnia odbyła się druga część Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Opole – Miasto zwołanego w celu wyłonienia władz. Nowo wybranym komendantem został
hm. Jacek Kaflowski. Do siedmioosobowej komendy weszli:

– pwd. Katarzyna Saj – skarbnik

– phm. Paweł Sadło – z-ca komendanta

ds. organizacyjnych

– phm. Agnieszka Radziewicz – z-ca komendanta ds. pracy z kadrą

– phm. Magdalena Lenartowicz – członek komendy ds. programowych

– pwd. Małgorzata Lenartowicz – członek komendy

– pwd. Małgorzata Grabińska – członek komendy


Zjazd hufca zdecydował o powołaniu trzyosobowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

– hm. Marek Klimowski – przewodniczący

– phm. Agnieszka Kubicha – z-ca przewodniczącego

– phm. Tomasz Ciesielski – członek komisji

Życzymy wybranym wielu sukcesów i satysfakcji płynącej z pełnienia służby instruktorskiej na rzecz hufca.

e-karta członkowska ZHP! Dla każdego!

Karta członkowska ZHPPoprawienie błędów i omyłek w ESHD umożliwi szybkie wprowadzenie nowych kart członkowskich ZHP!
Proszę wszystkich administratorów lokalnych, by do 20 kwietnia br. sprawdzili poprawność danych w systemie Ewidencja ZHP. Jest to niezbędne do przygotowania elektronicznych kart-legitymacji harcerskich, które otrzymają wszyscy członkowie ZHP.

Na karcie naniesione będzie imię i nazwisko członka ZHP, jego numer ewidencyjny niebędący numerem PESEL oraz kod kreskowy.
Sprawne wdrożenie kart w dużej mierze zależy od administratorów lokalnych, czyli m.in. drużynowych, koordynatorów hufcowych i chorągwianych. Naprawienie omyłek, które zdarzały się przy wprowadzaniu danych do systemu, spowoduje, że każdy zuch i harcerz będzie mógł sprawnie i szybko otrzymać kartę członkowską.

Zapraszam Druhny i Druhów do częstego odwiedzania strony internetowej ZHP.PL, gdzie pojawią się szczegółowe informacje o kartach członkowskich.

hm. Małgorzata Sinica
Naczelnik ZHP

Czytaj dalej