Nadzwyczajny Zjazd w Opolu


Za nami pierwsza część Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Opole-Miasto, którego celem było wybranie władz hufca. W instruktorskim gronie toczyły się dyskusje dotyczące pracy hufca w przyszłości. Instruktorzy są w trakcie wypracowywania wspólnej wizji hufca oraz sposobu jego funkcjonowania.

Zjazd zdecydował o przerwaniu obrad do dnia 20 kwietnia, w celu umożliwienia przeprowadzenia szerszych konsultacji w sprawie planu rozwoju hufca przez kandydatów na funkcję komendanta.

Czytaj dalej

Po zbiórce Rady Chorągwi

W dniu 26 maradarca 2012 roku odbyła się zbiórka Rady Chorągwi. Obecnych było 8 członków Rady.


Rada postanowiła ponownie rozpatrzeć podjętą Uchwałę nr3/2012. Po dyskusji Rada odrzuciła wniosek phm. Mariusza Sputo o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP. /3głosy za, 4 głosy przeciw wnioskowi/ i podjęła Uchwałę nr 4.


Następnie, Rada Chorągwi Uchwałą nr 5 zatwierdziła wygaśnięcie mandatu członka Rady pwd. Andrzeja Siwca i dokonała wyboru w skład Rady pwd. Dawida Garczarka z Hufca ZHP Namysłów.

Czytaj dalej

Zapraszamy na kursy drużynowych!

aleja gwiazd logoZapraszamy na KURSY DRUŻYNOWYCH – „Aleja Gwiazd”, podczas których poznasz tajniki wybranej przez siebie metodyki. Czekają na Ciebie inspirujące zajęcia, możliwość wymiany doświadczeń oraz ciekawi ludzie.

Organizator: Hufiec ZHP Nysa
Komendantka zgrupowania kursów: phm. Joanna Brach (BOKK)
Kadra kursu: Instruktorzy z Hufca ZHP Nysa, Chorągwi Opolskiej oraz zaproszeni goście
Termin: 3-6 maja 2012
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie

Czytaj dalej

Opolska.biz sp. z o.o.

Z dniem 1 marca 2012 roku zarejestrowany został podmiot gospodarczy, którego 100% udziałowcem jest Chorągiew Opolska ZHP.  Wyodrębnianie  działalności gospodarczej poza działalność statutową jest zgodne z kierunkami wytyczonymi dla całego Związku Harcerstwa Polskiego.
Opolska .biz sp. z o.o. rozpoczyna działalność od 26 marca 2012 roku.  Spółka jest odpowiedzialna za obsługę wszelkich działań gospodarczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne z Chorągwi Opolskiej ZHP.
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o współpracy ze składnicą harcerską 4 Żywioły w zakresie sprzedaży artykułów harcerskich, głównie umundurowania. Dla zuchów, harcerzy, instruktorów oraz jednostek organizacyjnych z Chorągwi Opolskiej przygotowane zostaną specjalne warunki rabatowe.
W kolejnych miesiącach będą zawierane kolejne umowy o współpracy handlowej dające naszym członkom  specjalne warunki zakupu miedzy innymi sprzętu turystycznego i materiałów biurowych.
Wszystkie informacje będą na bieżąco przekazywane poprzez wkrótce uruchomioną stronę www.opolska.biz

Spółka została zarejestrowana pod numerem KRS 0000412276

Czytaj dalej