Plebiscytowa 18 – zakończenie działalności

Plebiscytowa 18. Zakończenie działalności
31 października zakończony został kilkunastoletni rozdział z życia Chorągwi Opolskiej ZHP. Wynajmowany dotąd na siedzibę Chorągwi lokal przy ul. Plebiscytowej 18 przekazany został Zarządowi Gospodarki Komunalnej. Decyzją komendy, od dnia 1 listopada siedziba została przeniesiona do lokalu przy ul. Armii Krajowej 10. W nowej lokalizacji powoli się urządzamy. Otwarcie nastąpi około 15 listopada.

Zezwolenie na prowadzenie akcji zarobkowej!

Informujemy o wydaniu zgody na przeprowadzenie przez jednostki organizacyjne z Chorągwi Opolskiej ZHP akcji zarobkowej w dniach 30.10 – 2.11.2011 r.

Jednocześnie informujemy, iż działania prowadzone przez jednostki niewymienione poniżej,  realizowane są z naruszeniem obowiązujących zasad i Chorągiew Opolska ZHP nie ponosi za nie odpowiedzialności.  Przypadki takie należy zgłaszać na adres opolska@zhp.pl

Zgodę wydano dla:

Czytaj dalej

Zjazd Hufca Głuchołazy zakończony

Zjazd Hufca GłuchołazyZakończył się Zjazd Hufca Głuchołazy. W obecności Komendanta Chorągwi hm. Artura Ośko, z-cy Komendanta Chorągwi hm. Elżbiety Pojasek-Ośko  oraz  Komendanta Hufca Nysa hm. Adama Mazguły,  delegaci podsumowali minioną kadencję władz i dyskutowali na temat przyszłości hufca. Po dokonaniu analizy obecnej sytuacji, Zjazd podjął decyzję o rozwiązaniu Hufca.  Decyzją Komendy Chorągwi zakończenie jego działalności nastąpi z dniem 31 grudnia 2011 roku.

Czytaj dalej

Zjazd Hufca Namysłów zakończony

Zjazd Hufca NamysłówZakończył się Zjazd Hufca Namysłów. W obecności Komendanta Chorągwi hm. Artura Ośko oraz z-cy Komendanta Chorągwi hm. Elżbiety Pojasek-Ośko podsumował mijającą kadencję, wybrał nowe władze oraz przyjął Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015.
Komendantem Hufca została wybrana ponownie hm.  Joanna Moskal, która w trakcie Zjazdu odznaczona została przyznanym na wniosek komendy chorągwi Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP.

Czytaj dalej

Zjazd Hufca Praszka zakończony

DSC_0052
Zakończył się Zjazd Hufca Praszka. W obecności członkini Komendy Chorągwi phm. Magdaleny Lenartowicz podsumował on minioną kadencję, wybrał nowe władze oraz przyjął Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015.
Komendantką Hufca została wybrana ponownie pwd. Agnieszka Nowałka.

W skład Komendy Hufca powołany został hm. Tadeusza Rak. Tym samym zakończył pracę w Chorągwianej Komisji Rewizyjnej.

Czytaj dalej