Bez dotacji z kuratoriumKuratorium Oświaty w Opolu ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2011 roku. W grupie pozytywnie rozpatrzonych ofert nie znalazła się przygotowana przez chorągiew. Tym samym Chorągiew Opolska ZHP nie otrzymała dofinansowania na organizację wypoczynku letniego. W opinii Kuratorium, oferta chorągwi nie spełniała wymogów formalnych. Komenda Chorągwi złożyła w tej sprawie skargę na procedurę stosowaną w konkursie.

Złaz za nami!

złazTrzy wspólnie spędzone dni, blisko 300 uczestników z 9 hufców, udział w uroczystościach z udziałem Prezydenta RP. Popołudnie pełne różnorodnych zajęć, wieczory spędzone na grze fabularnej i koncercie, a na koniec 100 lampionów wypuszczonych hen heeen, do nieba. Za nami Złaz Chorągwi na Górze św. Anny. W ciągu ostatnich dni mieliśmy okazję, by wspomnieć bohaterów III Powstania Śląskiego i wydarzenia sprzed 90. lat, ale też bliżej poznać się w gronie środowisk harcerskich z całej chorągwi, obudzić w sobie nowe pasje i radość ze wspólnego działania.

Czytaj dalej

Opolskie kwitnące? Czas na młodzież!

Pod tym hasłem kilkudziesięciu młodych ludzi z Opolszczyzny, zarówno z ZHP, jak i innych organizacji i szkół, spotkało się podczas seminarium w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Przedsięwzięcie, organizowane przez Chorągiew Opolską ZHP w ramach programu „Młodzież w działaniu”, było jednym z kilkunastu elementów ogólnopolskiego programu ETM i jednocześnie jedynym takim wydarzeniem w województwie.
 
 

Podczas trzydniowego seminarium młodzież miała okazję podebatować na temat swoich potrzeb z przedstawicielami władz samorządowych różnych szczebli, zastanowić się m.in. nad ideą wolontariatu czy aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej podczas specjalnie przygotowanych warsztatów, a na zakończenie unieść się ponad ziemię prawdziwym balonem i wypuścić do nieba swoje marzenia, przywiązane do balonów z helem.
 
 

Czytaj dalej

Dofinansowanie organizacji Zlotu Chorągwi w Nysie

Ogłoszone zostały wyniki konkursu na realizację w 2011 roku zadań ze środków PFRON. W wyniku konkursu Chorągiew Opolska ZHP otrzymała dofinansowanie w wysokości 23 875 zł na działania związane z przygotowaniem, realizacją i podsumowaniem II Integracyjnego Zlotu Chorągwi Opolskiej w Nysie. Warto zauważyć, że wniosek przedstawiony przez Chorągiew Opolską otrzymał najwyższą ocenę punktową spośród wszystkich złożonych ofert.