Dofinansowanie na Muzyczne Spotkanie!
Ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury, przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
W ramach konkursu udało się pozyskać dofinansowanie na organizację Muzycznego Spotkania 2011 – przedsięwzięcia organizowanego przez Hufiec Kędzierzyn-Koźle. Wysokość dotacji to 7000 zł.

Wesołego Alleluja!


Na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy pragniemy wszystkim Wam życzyć wielu radosnych i ciepłych chwil.


Dużo dziecięcego entuzjazmu i zapału – tego prostego, podobnego temu, który towarzyszy malowaniu pisanek i świątecznej dekoracji domu.


Radości płynącej z odkrywania coraz to nowego; tak zbliżonej do tej związanej z poszukiwaniami wielkanocnego zajączka.


Życzymy Wam także, Druhny i Druhowie, niekończącej się wędrówki ku słusznej sprawie, ku obranemu celowi. Niech nadzieja budzi się w Was na nowo, tak jak co roku budzi się wiosna, a wraz z nią świętowane nadejście nowego życia. Niech siła płynąca ze Zmartwychwstania napełnia nas wiarą w to, że zwycięstwo jest zawsze na wyciągnięcie ręki.


Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP

Za nami IV zbiórka Rady Chorągwi

W dniu 19 kwietnia Br odbyła się IV zbiórka Rady Opolskiej Chorągwi ZHP. Na zbiórce było obecnych 6 członków Rady /pozostali usprawiedliwieni/ oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej dh. hm. Krzysztof Pędziwiatr i Komendant Chorągwi dh. hm. Artur Ośko.

hm. Artur Ośko omówił pierwszą wersję  bilansu Chorągwi za rok 2010. Rada Chorągwi przesunęła udzielenie absolutorium Komendzie Chorągwi za 2010 r. ponieważ nie było oficjalnego wniosku z Chorągwianej Komisji Rewizyjnej /Komisja za późno otrzymała z KCH materiały/.
Rada zobowiązała Komendę Chorągwi do przedstawienia programu wychodzenia z kryzysu finansowego wraz ze stanem długów na dzień 30 kwiecień 2011. Termin opracowania wyznaczono do dnia 31 maja br. Rada wysłuchała sprawozdania dh. Artura Ośko związanego z kosztami zarządzania Chorągwi za pierwszy kwartał 2011 roku. Został poruszony także temat umowy menadżerskiej, która zawarta zostanie z Komendantem Chorągwi.

Dofinasowany przejazd na Zlot Kadry!

Serdecznie zapraszamy kadrę z Chorągwi Opolskiej ZHP do udziału w Zlocie Kadry ZHP.
Komenda Chorągwi będzie organizowała wspólny przejazd dla uczestników Zlotu dofinansowany ze środków chorągwi. Pod uwagę brany jest przejazd kolejowy lub autokarowy.
Uwaga! Zgłoszenia na Zlot Kadry można dokonać tylko do dnia 15 maja 2011 roku na stronie www.zlotkadry.zhp.pl.