Zjazd w Głuchołazach przerwany

 

W minioną sobotę w Głuchołazach rozpoczął obrady Nadzwyczajny Zjazd Hufca Głuchołazy zwołany w celu uzupełnienia składu władz hufca lub wyboru nowych.
Delegaci po wyborze druha pwd. Rafała Pawluś na przewodniczącego obrad oraz kilkudziesięciominutowej dyskusji o sytuacji w hufcu podjęli decyzję o przerwie w Zjeździe do dnia 27 lutego 2011 roku.  W międzyczasie planowana jest zbiórka kadry hufca poświęcona jego przyszłości.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle

Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle informuje, że na podstawie decyzji  Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla nr SO.El. 5022-3/10 z dnia 09.03.2010 roku została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 15.03.2010 – 31.12.2010 na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
1. Suma zebranych ofiar pieniężnych  wyniosła: 4 710,79 zł

( cztery tysiące siedemset dziesięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy)

Czytaj dalej

Obóz międzynarodowy w przygotowaniu!

W dniach 28-30 stycznia w Kędzierzynie-Koźlu gościli skauci z niemieckiej organizacji DPSG. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki wsparciu władz powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Wspólnie wypracowywana została koncepcja I Międzynarodowego Obozu Hufca Kędzierzyn-Koźle – Mrzeżyno 2011. Popołudniu z uczestnikami spotkali się starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, Pan Józef Gisman oraz członek zarządu powiatu, Pan Jerzy Pałys.

Czytaj dalej