Zjazd! 20 listopada

 

 

Komenda Chorągwi podjęła uchwałę dotyczącą terminu zjazdu chorągwi.
Przychylając się do prośby rady chorągwi wyrażonej w uchwale 3/2010 zdecydowała o wyznaczeniu jego terminu na dzień 20 listopada 2010 roku. Do 15 października 2010 roku powinny odbyć się zjazdy nadzwyczajne w hufcach, które zgodnie z zasadami obowiązującymi w ZHP będą miały wybieranych delegatów.

 

 

Czytaj dalej

Rada postanowiła

opolska_logo22 czerwca 2010 roku Rada Chorągwi Opolskiej na swojej zbiórce podjęła uchwały dotyczące chorągwi:
 

1. Uchwała nr 4/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za okres od 01.12.2009 do 31.12.2009 r.
2. Uchwała nr 5/2010 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
3. Uchwała nr 6/2010 w sprawie reasumpcji uchwały nr 3/2010 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie terminarza zjazdów nadzwyczajnych hufców  oraz zjazdu chorągwi w 2010 roku
4. Uchwała nr 7/2010 w sprawie zaległości finansowych hufców Chorągwi Opolskiej