2 latka za nami!

 

 

Dokładnie dwa lata temu odbył się zjazd chorągwi powołujący na nowo do życia Chorągiew Opolską ZHP. Delagaci  obradowali w opolskim ratuszu.
W imieniu zuchów, harcerzy, wędrowników oraz instruktorów Hufca Głuchołazy, składamy najszczersze życzenia z okazji drugich urodzin chorągwi.  

Druhnie komendant oraz całej komendzie życzymy mądrych decyzji oraz  pracowitych instruktorów.

I wszystkim nam „najjj” na harcerskiej ścieżce.
STO […]

Akcja „Dajmy im przyszłość”

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu…”

Mikołaj Gogol
 

harcerska zbiórka darów dla powodzianŻywioł wody jest nieobliczalny i nieokiełznany. Tegoroczna powódź wyrządziła wiele szkód również w naszym województwie opolskim. Wiele osób straciło dorobek całego życia, straciło dom, majątek, rodzinne pamiątki. Wiele dzieci nie przytuli już swojego ulubionego misia, nie pobawi się swoimi ulubionymi zabawkami. Ludzie – nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele – zostali ewakuowani, lecz stracili w wodzie wszystko co mieli. Nie możemy im zwrócić pamiątek z przeszłości, ale jesteśmy w stanie zbudować ich przyszłość.
Dlatego też harcerze Chorągwi Opolskiej ZHP organizują akcję „Dajmy im przyszłość”W ramach akcji prowadzone będą w hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP zbiórki pieniędzy i darów dla powodzian.

 

Czytaj dalej

Akcja! Powódź

Jesteśmy w trakcie walki z wodą w Kędzierzynie-Koźlu.

Sytuacja jest trudna ale normalizuje się z godziny na godzinę.

Docierają do nas zapytania i propozycje pomocy z całej Polski.

Proszę więc o przesyłanie informacji dotyczacych sytuacji w pozostałych hufcach?

Proszę o przesłanie informacji o gotowości wsparcia ze strony środowisk nie zagrożonych zalaniem.

Informacje proszę przesyłać do komendy chorągwi.

 

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

z-ca komendanta

chorągwi ds. programowych