Byliśmy w Małeczu …

Zlot Kadry ZHP za nami.

Tym razem nasza reprezentacja liczyła 20 osób: przybocznych, drużynowych i instruktorów, biorących udział we wszystkich proponowanych formach oraz niemalże drugie tyle będących w kadrze oraz obsłudze imprezy. 

Czy było warto?

Moim zdaniem reprezentanci z hufców Kędzierzyn-Koźle, Opole-Miasto, Głuchołazy oraz Nysa nie mają czego żałować. Na pewno trochę wypoczęli, a przy okazji wzięli udział w kilku warsztatach, które dały im możliwość poznania nowych lub udoskonalenia posiadanych już wcześniej umiejętności. Być może udało im się również spojrzeć na swoją pracę z nowej perspektywy.

Nie mogę w tym miejscu nie wspomnieć o najpopularniejszej kawiarence zlotowej, prowadzonej przez Opolan, pod patronatem WNT, jak również o służbie medycznej wspieranej przez opolski HSR.

Gratuluję wszystkim uczestnikom! Jestem przekonany, że było warto.

 

Czytaj dalej

Hufiec w Byczynie rozwiązany

Na Nadzwyczajnym Zjeździe zwołanym przez instruktorów w Byczynie, podjęta została decyzja o rozwiązaniu hufca. Ostatecznie ich wola została potwierdzona rozkazem komendanta Chorągwi Opolskiej L10/ 2009 z dnia 20 lipca 2009.

Komenda chorągwi wyznaczyła pełnomocnikiem ds. likwidacji hufca w Byczynie hm. Adam Mazguła – z-cę komendanta chorągwi ds. organizacyjnych.

Drużyny z Byczyny chciałaby zostać przyłączone do Hufca Praszka ale o ich przydziale w ciągu najbliższych tygodni zdecyduje komenda chorągwi.