Tina Małkowska na Opolszczyźnie !

Tradycyjnie w trzeci weekend maja odbył się XLVII Odrzański Spływ Wiosenny 2009 organizowany przez wodniaków Chorągwi Śląskiej ZHP.

Tradycyjnie spływ zakończył się sobotnim biwakiem w Mechnicy pod Zdzieszowicami oraz niedzielnym apelem na Górze św. Anny.

W tym roku uczestnicy spływu odwiedzeni zostali w Mechnicy przez druhnę hm. Małgorzatę Sinica – naczelnika ZHP oraz druhnę phm. Tinę Małkowską – wnuczkę twórców harcerstwa polskiego.  

Czytaj dalej

Szkolenie HAL 2009

 

Harcerska Akcja Letnia zbliża się.

W minioną sobotę odbyło się szkolenie dla komendantów i kwatermistrzów obozów i kolonii organizowanych przez Opolskie hufce. W szkoleniu wzięło udział 15 instruktorów z 6 hufców.

 W trakcie szkolenia omówione zostały zasady obowiązujące w czasie HAL 2009 ze szczególnym naciskiem na zasady rejestracji oraz rozliczenia placówek.