11 czerwca 2013 r – Zbiórka Rady Chorągwi

radaZwołuję zbiórkę Rady Chorągwi Opolskiej ZHP na dzień 11 czerwca 2013 r. o godz. 17.00 w siedzibie Chorągwi. W programie zbiórki:

1. Rozpatrzenie zgłoszonego przez grupę instruktorów wniosku o unieważnienie wyborów zbiórki wyborczej Chorągwi Opolskiej  ZHP odbytej w dniu 25 maja 2013 r.

/podjęcie uchwały /

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Chorągwi za 2012 r.

/Wyrażenie stanowiska Rady/

3. Zapoznanie się z budżetem Chorągwi na 2013 r.

/Wyrażenie stanowiska Rady/

4. Inne.

Przewodniczący Rady
Hm. Adam A. Czarnołęski

Dodaj komentarz