10 048 zł na zimowy wypoczynek!

Do ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, na dofinansowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, zgłosiło się 8 oferentów. Po analizie dokumentacji pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków. Wśród wybranych znalazła się również ta złożona przez Chorągiew Opolską ZHP.

Komisja, przyznając nam największe dofinansowanie spośród złożonych ofert, w kwocie 10 048 zł , doceniła nas jako sprawdzonego organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wsparcie otrzymały formy zgłoszone do chorągwi w przekazanym komendantom hufców terminie.

Dofinansowanie otrzymują:

  1. Zimowisko wraz z kursem przewodnikowskim Hufca Kedzierzyn-Koźle
  2. Zimowisko 107 DH „Powsinogi” z Hufca Opole-miasto
  3. Zimowisko XV Szeczpu z Hufca Opole-miasto
  4. Rajd Zimowy Hufca Głuchołazy

Jednocześnie przypominamy o obowiązku rejestracji w Kuratorium wszystkich form wypoczynku organizowanego w czasie ferii zimowych, w dniach 14-27 lutego 2011 roku. Obowiązkiem objęte są zimowiska, biwaki, rajdy, złazy i inne formy z zaplanowanym noclegiem uczestników.

Rajdy i biwaki obowiązuje uproszczona forma rejestracji.

Informacje w sprawie rejestracji:

e-mail: opolska@zhp.pl

Dodaj komentarz