1% za rok 2014 dotarł do Chorągwi

Na wydzielone konto bankowe Chorągwi Opolskiej wpłynęły środki z odpisu 1% za 2014 rok. W tym roku otrzymaliśmy łącznie 16 349,05 zł. Jest to kwota większa od ubiegłorocznej o 2148,65 zł (15,13%).

W imieniu zuchów i harcerzy z Chorągwi Opolskiej ZHP bardzo dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom za wsparcie.

Otrzymane z tego tytułu środki zostaną rozdysponowane pomiędzy jednostki organizacyjne Chorągwi Opolskiej zgodnie ze wskazaniem podatników. Wydatkowanie środków nastąpi poprzez właściwe dla nich Hufcach.

Obecnie oczekujemy na zestawienie wszystkich wpłat z Urzędu Skarbowego.