1% za 2009 rok

Do chorągwi przekazane zostało rozliczenie, dotyczące 1% należnego jednostkom Chorągwi Opolskiej ZHP za rok 2009. Rok ten był ostatnim, w którym wpłaty dokonywane były poprzez GK ZHP.

Przekazanie środków do hufców nastąpi w czerwcu lub lipcu bieżącego roku, po ich otrzymaniu z GK ZHP. W załączniku prezentujemy zestawienie z podziałem szczegółowym na drużyny, szczepy, hufce i chorągiew.

Informacja o przekazaniu środków do hufców zostanie opublikowana po dokonaniu należnych wypłat.


Jesienią zostaną przekazane również do hufców środki pochodzące z wpłat z rozliczenia podatkowego za rok 2010. Szczegółowe zestawienie tych kwot również zostanie opublikowane.
Drużyny, szczepy i hufce będą miały obowiązek wydatkowania środków pochodzących z 1% z lat ubiegłych (dotyczy dotychczas nierozliczonych kwot) oraz z roku 2009 i 2010 do dnia 20 grudnia 2011 roku. Nierozliczone w terminie środki będą podlegały zwrotowi do komendy chorągwi.

Zestawienie środków z 1% za 2009 rok

Dodaj komentarz