1 z 14 w Polsce! Dotacja dla Granatowej Wyprawy

Rozstrzygnięty został konkurs z Funduszu Kształceniowego Fundacji Harcerstwa „Drugiego Stulecia” .

Do pierwszego etapu konkursu grantowego zostało zgłoszonych 71 projektów przygotowanych przez różne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za kształcenie w ZHP, ZHR, Stowarzyszeniu Harcerskim, Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego, ZHP na Litwie oraz Harcerstwa Polskiego w Zachodnich Regionach Ukrainy.

Ostatecznie komisja konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji wybrała 14 projektów, które otrzymały dofinansowanie.
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, iż wśród nich znalazła się „Granatowa Wyprawa” Chorągwi Opolskiej ZHP. Otrzymaliśmy 4000 zł.
Komisja doceniła nasz pomysł jaki zaproponowaliśmy na wsparcie najlepszych naszych drużynowych.

Druhny i druhowie drużynowi!
Już wkrótce…
W ostatnich dniach sierpnia czeka na drużynowych wyjątkowa instruktorska przygoda. Dla Was! Dla najlepszych z Was!

Dodaj komentarz