1% – zmiana zasad wydatkowania


Do hufców przekazane zostały środki pochodzące z odpisów 1% za 2011 rok.

W związku z otrzymaniem informacji określającej cele szczegółowe dotychczas przyjęte zasady i wyliczenia tracą moc.


Środki z 1%, przy których dotychczas określony był cel szczegółowy, zostały przekazane do hufców w następujących wysokościach:

1. Hufiec Praszka – 41,76 zł
2. Hufiec Nysa – Związek Drużyn Ziemi Prudnickiej – 29,16 zł
3. Hufiec Nysa – Związek Drużyn Ziemi Głuchołaskiej – 67,95 zł
4. Hufiec Kędzierzyn-Koźle – 12 DH Orion – 91,98 zł
5. Hufiec Opole-miasto – IV Szczep „Pasieka” – 142,02 zł
6. Hufiec Opole-miasto – 14 DH „Arda” – 98,91 zł

W związku z powyższym, decyzja komendanta i skarbnika chorągwi  przyznająca hufcom środki z 1% na kształcenie kadry zostaje unieważniona. Tym samym kwoty podane wcześniej jako będące do dyspozycji hufców w zakresie dofinansowania udziału ich kadry w formach kształcących stają się nieobowiązujące tj.:

1. Hufiec Brzeg – 1549,05 zł

2. Hufiec Namysłów – 246,96 zł

3. Hufiec Nysa – 949,23 zł

4. Hufiec Opole-miasto – 3563,55 zł

5. Hufiec Praszka – 694,98 zł

6. Hufiec Kędzierzyn-Koźle – 1039,59 zł

7. Hufiec Krapkowice – 216,23 zł

Przyznane i przekazane na wniosek komendy Hufca Brzeg, i za zgodą jego środowisk wyrażonej w czasie zbiórki kadry w dniu 6 października, z powodu trudnej sytuacji finansowej środowiska środki w wysokości 3000,00 zł zostaną odliczone od należnych dla Hufca i jego jednostek kwot. Rozdysponowane w ten sposób wcześniej środki pochodziły z wpłat urzędu skarbowego w Brzegu.

Zmiany nastąpiły w  związku z otrzymaniem w dniu 7.11 br. uszczegółowionego wykazu wpłat.

Całość środków zdeponowana jest obecnie na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczonym tylko do obsługi wpłat z 1% skąd po zakończeniu szczegółowego wyliczenia zostaną przekazane do Hufców. Informacja na ten temat opublikowana jest w osobnym tekście.

W załączniku publikujemy wyciągi bankowe dotyczące wszystkich wpłat pochodzących z wydzielonego dla wpłat 1% konta bankowego

Dodaj komentarz