1 procent ! Wpłynął

1procent

Z przyjemnością informujemy,  że na wydzielone konto Chorągwi Opolskiej w ramach odpisu podatkowego 1% za rok  2011 wpłynęło w sumie

14 033,95 zł przekazanych przez 304 podatników. To o 5890,45 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Otrzymane pieniądze zostaną rozdysponowanie pomiędzy jednostki organizacyjne Chorągwi Opolskiej zgodnie ze wskazaniem podatników. Informacje o  celach szczegółowych wskazanych w zeznaniach podatkowych urzędy skarbowe prześlą do końca wrześniu br. jako dookreślenie przekazanych kwot. Po otrzymaniu tych informacji, środki finansowe zostaną przekazane do Hufców wraz z wykazem szczegółowym kwot będących do dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Dodaj komentarz