1 procent dla Chorągwi Opolskiej ZHP

fotoprocent
Dlaczego warto przekazać swój 1% podatku

dla jednostek Chorągwi Opolskiej ZHP ???


– Jesteśmy członkami Związku Harcerstwa Polskiego – Organizacji Pożytku Publicznego z ponad stuletnią tradycją.


– ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce, zrzeszające przeszło 100 tysięcy dzieci i młodzieży.


– Tworzymy dzieciom i młodzieży możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu, zapewniając zarazem niezapomniane przygody oraz twórczy rozwój.


Rozwijamy w zakresie wielu dziedzin, np. ratownictwie medycznym, pracy z młodzieżą, łączności i komunikacji, imprezach na orientacje, rozwoju fizycznym, sportów ekstremalnych itd.


Chorągiew Opolska ZHP jest jedną z największych organizacji w regionie:


Organizujemy profesjonalnie przygotowane zajęcia, biwaki, kursy i szkolenia dla osób zrzeszonych i niezrzeszonych w ZHP


– Jesteśmy największym w województwie organizatorem taniego i atrakcyjnego programowo, letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.


– Chorągiew Opolska to 12 Hufców, w których jest 1746 zuchów, harcerzy i instruktorów, dla których służba na rzecz środowiska lokalnego jest zawsze głównym priorytetem.


– Prowadząc systematyczną pracę w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, przygotowujemy młodych ludzi do bycia dobrym, pożytecznym i kreatywnym człowiekiem

Aby nasze działania były skuteczne, potrzebujemy Twojej pomocy!

Każdy może przekazać nam swój 1% z podatku! To jest naprawdę proste!Jak przekazać swój 1 procent Chorągiew Opolską ZHP ?

chor1

Wypełniając PIT wpisz następujące dane:

– W rubrykę NUMER KRS – 0000343254

– W rubrykę “Cel szczegółowy 1%”, znajdującej się na składanym druku podatkowym – można wpisać informację wskazującą konkretną jednostkę ZHP, której chcemy przekazać środki, np. 111 Drużyna Harcerska “Nieograniczeni” Hufiec Opole. Adnotacja ta jest dobrowolna. Daje możliwość przekazania środków konkretnej gromadzie zuchowej, drużynie harcerskiej, szczepowi lub hufcowi Chorągwi Opolskiej ZHP.

– W celu łatwiejszej identyfikacji wpłat, przeznaczonej dla konkretnej jednostki, sugerujemy wyrażenie zgody na przekazanie naszej organizacji swoich danych (imienia, nazwiska, nazwy firmy, czy adresu) poprzez zakreślenie odpowiedniej rubryki. Twoje dane będą wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji wpływów z 1% podatków.


Twój 1 procent wydamy na :

DSC_0217
– dofinansowanie wyjazdów śródrocznych oraz wypoczynku letniego i zimowego dla najuboższych członków gromad zuchowych i drużyn harcerskich,

– udział zuchów i harcerzy w imprezach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,

– szkolenie kadry instruktorskiej, pracującej na co dzień z zuchami i harcerzami,

– wspieranie działań drużyn Nieprzetartego Szlaku, zrzeszających niepełnosprawne dzieci i młodzież,

– przeprowadzenie atrakcyjnych propozycji programowych dla zuchów i harcerzy,

– rozwój członków chorągwi zrzeszonych w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich, działających w każdym powiecie województwa opolskiego,

– materiały, które pozwolą nam realizować założenia ujęte w programach działania gromad zuchowych i drużyn harcerskich,