1%! Nowe zasady przekazywania.

Od początku 2011 roku obowiązują nowe zasady dotyczące odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Pierwszy raz środki można bezpośrednio przekazać dla Chorągwi Opolskiej ZHP, co wyraźnie skróci czas ich docieracia  do hufców, szczepów, drużyn i gromad.
Zmiany te znajdują zastosowanie zarówno w odniesieniu do podatników opłacających podatek na podstawie ustawy o podatku dochodowym, jak i korzystających z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Zmiany dotyczą dochodów uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2010 r., zatem już przy zeznaniach rocznych za 2010 rok trzeba będzie wziąć je pod uwagę.
Podatnik wskazując wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego nie musi podawać jej nazwy. Do przekazania 1% podatku wystarczy wpisać we wniosku tylko nr KRS Chorągwi Opolskiej ZHP – 0000343254 oraz wyliczoną kwotę jaką chce nam przekazać.

Informacja o zasadach przekazywania 1% na rzecz jednostek Chorągwi Opolskiej ZHP

Dodaj komentarz