1% nadchodzi!

Na wydzielony rachunek bankowy zaczęły wpływać, przekazywane przez urzędy skarbowe w ramach odpisu podatkowego za rok 2011, środki finansowe przeznaczone dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Opolskiej ZHP.

Dotychczas przekazano nam sumę 13 184,55 zł zadysponowaną przez 296 podatników.

Pozyskane w ten sposób środki zostaną przekazane jesienią do hufców, zgodnie ze wskazaniami szczegółowymi podatników. Środki nieoznaczone zostaną rozdysponowane przez komendę chorągwi na działalność organizacyjną, programową i kształcenie kadry.

Dodaj komentarz