1% i dofinansowanie kształcenia w hufcach

Zakończyło się przekazywanie przez urzędy skarbowe środków przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Opolskiej ZHP w ramach odpisu podatkowego za rok 2010.

Na nasze wydzielone konto wpłynęła kwota 8 143,50 zł przekazana przez  205 podatników.

Ze wskazaniem na jednostki organizacyjne Chorągwi Opolskie ZHP otrzymaliśmy następujące kwoty:

 • Hufiec Brzeg – 56,90 zł
 • Hufiec Grodków – 30,20 zł
 • Hufiec Głuchołazy – 60,10 zł
 • Hufiec Nysa – 135,60 zł

( w tym: Szczep Świt:10 zł, Hufiec Nysa – 125,60 zł)

 • Hufiec Opole – 306,60 zł

( w tym: 7 GZ – 73,90 zł, 107 DH – 71,80 zł, IV Szczep –160,90 zł)

 • Hufiec Praszka – 79,40 zł

Przekazanie wyżej wymienionych kwot zostanie dokonane na konta właściwych komend hufców do dnia 30 września br. Rozliczenie musi nastąpić najpóźniej do dnia  15 grudnia 2011 roku zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 24/I/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

W związku z brakiem wskazań szczegółowych w znacznej części przelewów, komenda chorągwi podjęła uchwałę nr 29/I/2011 z dnia 17.09.2011 r. o dofinansowaniu kształcenia drużynowych, kadry programowej oraz kształceniowej hufców w roku harcerskim 2011/2012 do wysokości środków przekazanych przez urzędy skarbowe mających siedziby na terenach obejmujących swoim zasięgiem obszary działania hufców.
Wszystkie środowiska mają prawo do udokumentowania dnia 31 października 2011 roku przekazywanych dla siebie przez podatników środków. Udokumentowane środki zostaną przekazane do dyspozycji wskazanych środowisk zmniejszając jednocześnie wysokość dofinansowania kształcenia właściwego dla nich hufca.

Dofinansowanie kształcenia w hufcach zostało przyznane decyzją komendanta i skarbnika chorągwi  z dnia 17.09.2011 r. w kwotach:

 • Hufiec Brzeg – 749,87 zł
 • Hufiec Grodków – 386,29 zł
 • Hufiec Głuchołazy – 295,74 zł
 • Hufiec Krapkowice – 423,81 zł
 • Hufiec Kluczbork –152,91 zł
 • Hufiec Kędzierzyn-Koźle – 1160,37 zł
 • Hufiec Namysłów – 515, 25 zł
 • Hufiec Niemodlin – 375,00 zł
 • Hufiec Nysa – 887,22 zł
 • Hufiec Opole-miasto – 1125,30 zł
 • Hufiec Praszka – 369,00 zł

Dodaj komentarz