„Czas na młodzież!” – unijne środki przyznane!!!

Decyzją polskiej Narodowej Agencji programu „Młodzież w Działaniu” Chorągiew Opolska otrzymała wsparcie finansowe w wysokości blisko 40 tys. zł na realizację projektu: „Europejski Tydzień Młodzieży Opolskie kwitnące? Czas na młodzież!”.

Tym samym Chorągiew Opolska będzie gospodarzem i głównym organizatorem seminarium z okazji Europejskiego Tygodnia Młodzieży, która odbędzie się w dniach 18-20 maja w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach seminarium odbędzie się debata poświęcona sytuacji młodzieży w regionie, warsztaty dla młodzieży, targi organizacji i przedsiębiorstw oraz pokazy plenerowe, prezentujące aktywność młodych ludzi z terenu Opolszczyzny. W spotkaniu udział weźmie młodzież z całego województwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szczególnie pracujących z młodzieżą, władz samorządowych, przedsiębiorcy.

Europejski Tydzień Młodzieży (15-21.05.2011), ogłoszony przez Komisję Europejską, to czas szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę młodzieżową. W ramach ETM w całej Europie realizowane są różnorodne przedsięwzięcia, mające na celu zwrócenie uwagi na rolę i potrzeby młodzieży. Również w Polsce odbędzie się szereg spotkań z udziałem samych zainteresowanych – młodzieży, władz samorządowych, przedstawicieli trzeciego sektora.

Na Opolszczyźnie obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży przebiegać będą w ramach projektu  „ETM Opolskie kwitnące? Czas na młodzież!”, realizowanego przez Chorągiew Opolską.

Więcej informacji na temat majowego seminarium już wkrótce.
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Dodaj komentarz