Hufiec Byczyna po Zjeździe

Dnia 29 listopada 2008r. w Domu Harcerza w Byczynie odbył się Nadzwyczajny Zjazd celem rozwiązania Hufca.
Podczas Zjazdu mówiono o problemach z jakimi przez ostatnie 6 lat borykał się Hufiec.


Zaproszeni goście jak i instruktorzy mieli możliwość wypowiedzenia się o zaistniałych bolączkach w relacji Hufca z Chorągwią.
Wspólnie postanowiono przedsięwziąć niezbędne kroki dla ratowania byczyńskiego środowiska.
Po złożeniu obopólnych deklaracji, mówiących jakie strona Hufca jak i Chorągwi musi spełnić,
aby hufiec pod względem formalnym mógł istnieć, Instruktorzy udali się na naradę.
Po przerwie rozpoczęło się głosowanie nad uchwałą proponującą rozwiązanie Hufca.
Jawne głosowanie wykazało, że wszyscy delegaci są za odrzuceniem uchwały czyli chcą aby hufiec istniał.

phm. Grzegorz Krzyśków
z-ca komendanta chorągwi
ds. kształcenia

Zjazd Hufca oczami komendanta hufca Byczyna dh pwd. Bartłomieja Mandrygi