Dotacje

kolkaZ-39Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacyjnego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu oraz Opolskiego Kuratora Chorągiew Opolska ZHP otrzyma dofinansowania z kwotach 11 200,00 zł i 14 399,00 zł.

 

 

 

Dotacja z ROPS zostanie przeznaczona na zadanie związane z promowaniem aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. W związku z tym zostanie zorganizowane wydarzenie dla drużyn Nieprzetartego Szlaku pn. XXXIX Spotkanie Terapii Zajęciowej i Rekreacji wraz z Przeglądem Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku im. hm. Juliana Kiełbasy.

Dofinansowanie z Kuratorium Oświaty przyznano na organizowany wypoczynek w okresie ferii letnich przez Hufce: Kędzierzyn-Koźle, Opole i Praszka.