Decyzja Komendata Chorągwi 8/I/2011

Decyzja Nr 8/I/2011

Komendanta Chorągwi Opolskiej

z dnia 24 października 2011 r.

dotycząca powołania organu tymczasowego oraz wyznaczeniu pełnomocników

ds. likwidacji Hufca ZHP Grodków

Działając na podstawie § 60 ust. 2 pkt. 5 Statutu ZHP na skutek uchwały Zjazdu Hufca Grodków dot. rozwiązania Hufca z dnia 24 października 2011r., powołuję od dnia 24 października 2011 roku organ tymczasowy oraz wyznaczam pełnomocników ds. likwidacji Hufca Grodków:

  1. Powołuję dwuosobowy organ tymczasowy oraz wyznaczam pełnomocnikami

ds. likwidacji Hufca ZHP Grodków:

1)    phm. Mariusza Sputo

2)    pwd. Sebastiana Matuszewskiego

  1. Czas działania organu tymczasowego określam do dnia likwidacji Hufca.
  2. Organ tymczasowy upoważniony jest do bieżącego zarządzania Hufcem ZHP Grodków.
  3. Dla zachowania ważności, decyzje podejmowane przez organ tymczasowy muszą zapadać jednogłośnie.
  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant

Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz