Decyzja Komendanta Chorągwi 6/I/2011

Decyzja Nr 6/I/2011
Komendanta Chorągwi Opolskiej
z dnia 20 października 2011 r.
dotyczące unieważnienia części rozkazu
L.8/2011 Komendanta Hufca Krapkowice

Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu ZHP, podjęta została decyzja w następującej treści:

1.    Unieważniona zostaje część rozkazu Komendanta Hufca Krapkowice L.8/2011 z dnia 20 września 2011 r.
2.    Unieważnienie następuje na skutek niezgodności z zapisami Statutu ZHP § 37 ust. 1
3.    Unieważniam część rozkazu L.8/2011 w punkcie 1.1.1 dotyczący osób:

1)    phm. Katarzyna Błażewska – przewodnicząca KI

Komendant
Chorągwi Opolskiej ZHP
hm. Artur Ośko