Decycja Komendanta Chorągwi 7/I/2011

Decyzja Nr 7/I/2011
Komendanta Chorągwi Opolskiej
z dnia 24 października 2011 r.

dotyczące unieważnienia części rozkazu
L.4/2011 Komendanta Hufca Grodków

Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu ZHP, podjęta została decyzja w następującej treści:

1.    Unieważniona zostaje część rozkazu Komendanta Hufca Grodków L.4/2011 z dnia 20 września 2011 r.
2.    Unieważnienie następuje na skutek niezgodności z zapisami Statutu ZHP § 37 ust. 1
3.    Unieważniam część rozkazu L.4/2011 w punkcie 1.2.1 dotyczący osób:

1)     pwd. Ewa Łuciów

Komendant
Chorągwi Opolskiej ZHP
hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz