Pierwsi delegaci z Nysy

Pierwsi delegaci na III Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP zostali wybrani na Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca Nysa. Z Hufca Nysa w zjeździe chorągwi, który odbędzie się w dniu 24 maja br. w sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego, wezmą udział: – […]

Opolska na zjeździe

38. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego dobiegł końca. Jednak w czasie trwania jego obrad, nasi delegaci aktywnie i z pełnym zaangażowaniem reprezentowali Chorągiew Opolską. Cieszymy się z wyboru nowych władz, w tym szczególnie nowego Przewodniczącego ZHP, […]