Decyzja Komendanta Chorągwi nr 5/I/2011

Decyzja Nr 5/I/2011
Komendanta Chorągwi Opolskiej
z dnia 15 października 2011 r.

dotycząca organu tymczasowego oraz wyznaczeniu pełnomocników
ds. Hufca ZHP Opole-miasto


Działając na podstawie § 45 Statutu ZHP oraz zapisów Ordynacji Wyborczej ZHP Rozdział I ust. 8, powołuję od dnia 15 października 2011 roku organ tymczasowy oraz wyznaczam pełnomocników ds. Hufca ZHP Opole-miasto:

Czytaj dalej

Decyzja Komendanta Chorągwi nr 4/I/2011

Decyzja Nr 4/I/2011 Komendanta Chorągwi Opolskiej z dnia 15 października 2011 r. dotyczące unieważnienia części rozkazu Ls.4/2011 Komendanta Hufca Opole-miasto

Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu ZHP, podjęta została decyzja o następującej treści:

1.    Unieważniona zostaje część rozkazu Komendanta Hufca Opole-miasto Ls.4/2011 z dnia 13 października 2011 r.
2.    Unieważnienie następuje na skutek niezgodności z zapisami Statutu ZHP § 37 ust. 1
3.    Unieważniam część rozkazu Ls.4/2011 w punkcie 1.1.1 podpunkt a) dotyczący:

Czytaj dalej

Decyzja Komendanta Chorągwi nr 3/I/2011

Decyzja Nr 3/I/2011 Komendanta Chorągwi Opolskiej z dnia 1 października 2011 r. dotyczące unieważnienia części rozkazów L.5/2011 i L.6/2011 Komendanta Hufca Nysa

Działając na podstawie § 47 ust. 3 Statutu ZHP, podjęta została decyzja o następującej treści:

1. Unieważnione zostają części rozkazów Komendanta Hufca Nysa L.5/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. oraz L.6/2011 z dnia 5 września 2011 r.
2. Unieważnienie następuje na skutek niezgodności z zapisami Statutu ZHP § 37 ust. 1
3. Unieważniam  część rozkazu L.5/2011 w punkcie 1.2.1 dotyczący osób:

Czytaj dalej

Komunikat nr 4/2011 – w sprawie Zjazdów Hufców

Zgodnie z uchwałą nr 39/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 roku, w terminie od 1 września do 31 października 2011 roku  zwołane powinny być Zjazdy Zwykłe Hufców.

Zasady wyboru władz określa Ordynacja Wyborcza ZHP.

Komunikat nr 4/2011

Na Zjazd – „Czuwaj” 2011

Dokumenty_zjazdowe

zasady zaliczenia służby instruktorskiej

Czytaj dalej

Komunikat nr 2/ 2011 dotyczący dofinansowania HAL 2011
W związku z przygotowaniem udziału Chorągwi Opolskiej ZHP w konkursie ogłoszonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczącego dofinansowania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, informuję o zasadach naboru zgłoszeń form wypoczynku organizowanych przez jednostki organizacyjne Chorągwi Opolskiej ZHP ubiegających się o dotację.


Czytaj dalej