Komunikat nr 5/2009

Komunikat nr 5/2009 1. Zjazdy sprawozdawcze hufców Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 36/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 7 marca 2009 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w 2009 roku, w terminie od 1 września do 30 listopada […]

zarządzenie 2/III/2009

Zarządzenie Nr 2/III/2009 Komendanta i Zastępcy Komendanta Chorągwi Opolskiej ds. programowych z dnia 12.III.2009 r.dotyczące zasad przekazywania rozkazów i protokołów z obrad Komend Hufców. 1. Zarządzamy: Do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni hufce przekażą rozkazy […]

Zarządzenie 1/III/2009

Zarządzenie Nr 1/III/2009 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Opolskiej z dnia 12.III.2009 r. dotyczące zasad podpisania ugody pomiędzy zadłużonymi Hufcami a Komendą Chorągwi Opolskiej ZHP. 1. Zarządzamy: Zadłużone Hufce wobec Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP do dnia […]