Polisa NNW 2017/2018

W związku z podpisaniem nowej umowy ubezpieczeniowej dla członków Chorągwi Opolskiej ZHP (z wyłączeniem hufca Głubczyce), na stronie pojawił się jej skan, zaś wszystkie ubezpieczone hufce otrzymały go już za pośrednictwem poczty e-mail.

Polisa (do pobrania) jest dostępna tutaj, lub w menu Dokumenty >> Polisa ubezpieczeniowa

 

Dokumenty dla organizatorów obozów

Informujemy o pojawieniu się na stronie przydatnych dokumentów
(m. in. komunikat HAL) dotyczących organizowanych obozów, kolonii i innych form harcerskiej / nieobozowej akcji letniej w naszej chorągwi.

Dokumenty te są dostępne TUTAJ lub w zakładce „HALiZ w Chorągwi” po prawej stronie (obrazek „harcerskie lato”).

Zmiana terminu zbiórki KSI

W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami, informujemy, że majowe spotkanie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskiej odbędzie się  16 maja 2017 roku, tj. tydzień później niż podano w ostatnim rozkazie.

Miejsce i godzina rozpoczęcia zbiórki pozostaje bez zmian – siedziba Komendy Chorągwi przy ul. Armii Krajowej 10 o godzinie 16:30. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt z KSI.