komunikat 2/ 2008

Komunikat Komendanta Opolskiej Chorągwi ZHP nr 2/08
Z dnia 26.08.2008

do pobrania

 

1. W dniu 2.09.2008 o godzinie 18 00 w siedzibie Chorągwi odbędzie się zbiórka Komendy Chorągwi i Komendantów Hufców poświęcona planowaniu przedsięwzięć na kolejny rok harcerski.
Komendanci Hufców powinni być przygotowani do złożenia Komendantce Opolskiej Chorągwi ZHP meldunku:
• O przebiegu akcji letniej w podległych sobie hufcach.
• O realizacji zadań wynikających z rozkazów i komunikatu nr 1/2008.
• O stanie finansów (w tym zaległości i sposób ich likwidacji).
• O planowanych najważniejszych przedsięwzięciach hufca na kolejny rok.
• O sprawach bieżących.
Dwie godziny wcześniej o 16 00 odbędzie się zbiórka samej Komendy Chorągwi.

2. Informuję, że w dniach 10-12.10.2008 Komenda Chorągwi planuje zorganizować zbiórkę instruktorską w Głuchołazach ze wszystkimi organami Opolskiej Chorągwi ZHP oraz wszystkimi organami hufców jej podległych. Zbiórka poświęcona będzie 50 rocznicy naszej Chorągwi, 10 lecia obrony Opolszczyzny i rozpoczęciu Roku Harcerskiego. Celem zbiórki będzie uczczenie ważnych zdarzeń w naszej historii, ale również zgranie wszystkich organów hufców i chorągwi do nowych zadań. 

Czuwaj!

Komendant Opolskiej Chorągwi ZHP

/-/ hm. Irena Bryła

komunikat 1/ 2008

Komunikat Komendanta Opolskiej Chorągwi ZHP nr 1/08
Z dnia 18.06 2008

do pobrania

 

1. W związku z wieloma nieprawidłościami związanymi ze spisem harcerskim nie został on zamknięty. Można tam dokonywać korekt. Komendantom Hufców, które nie spełniają wymagań ( 10 jednostek organizacyjnych, 15 instruktorów) polecam sporządzić programy naprawcze w tym zakresie i przesłać do Chorągwi do 13 lipca.

2. Ukazała się nowa instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego dla obozów harcerskich. Określa ona minimum sanitarne dla niewielkich obozów do 50 uczestników. Proszę się z nią koniecznie zapoznać i w możliwie krótkim czasie zapoznać wszystkich prowadzących obozy oraz drużynowych (instrukcja w poczcie elektronicznej) – załącznik 1

3. Główna Kwatera podpisała porozumienie z wojskiem na temat współpracy. Wojsko zobowiązało się do pomocy naszym drużynom, hufcom i chorągwi w wielu tematach które nas interesują. Można z tym porozumieniem zapoznać się na stronie www.wojsko-polskie.pl . Do 1 września proszę składać zapotrzebowania na współpracę zgodnie z tym porozumieniem do planu pracy na 2009 rok kalendarzowy.

4. Komenda Chorągwi poszukuje chętnego instruktora, który chciał by odpowiadać za sprawy kontaktów zagranicznych w chorągwi. Ponadto proszę o wyznaczenie odpowiedzialnych w hufcach za to zagadnienie i przekazanie ich danych do 13 lipca.

5. Pełnomocnikiem Komendanta Opolskiej Chorągwi ZHP do spraw Akcji Letniej został zastępca do spraw programowych dh. hm. Zbigniew Dąbrowski.                           Proszę do 23 06.2008 o zgłoszenie do KCH wszystkich obozów, które są organizowane z udziałem naszych harcerzy. Nie zależnie od tego kto jest ich organizatorem. W zgłoszeniu proszę ująć ilość uczestników, kto jest organizatorem, adres placówki, kto odpowiedzialny, termin.

6. W chorągwi oraz w hufcach, zgodnie z ustawą i wytycznymi GK, musimy wyznaczyć po dwie osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych. Osoby te zostaną przeszkolone w GK. Proszę ich zgłosić do KCH do 13 lipca.

7. W terminie 11-24.08.08 Organizowany jest kurs drużynowych w Chorzowie. Koszt 680 zł.- załącznik 2

8. W terminie 1-10.08 Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP organizuje Zlot skautów Europy. Koszt tylko 100 euro. Jest dużo wolnych miejsc. Szczegóły na stronie slaska.zhp.pl  a zgłoszenia biuro@slaska.zhp.pl . Impreza godna polecenia.

9. Aby stworzyć lepsze warunki do kontaktów bezpośrednich instruktorów i harcerzy Komenda Chorągwi będzie pracować w każdy wtorek od 12 00 do 20 00 począwszy od 1 lipca 2008.

10. Następne zbiórki Komendy 15 lipca i 19 sierpnia o 16 00.

Komendant Opolskiej Chorągwi ZHP
hm. Irena Bryła