Konferencje „Jaki ZHP? Wyjdźmy od celu”

DWIE KONFERENCJE „JAKI ZHP? WYJDŹMY OD CELU”  – WARSZAWA I POZNAŃ.

Dwie takie same konferencje harcmistrzowskie „Jaki ZHP? Wyjdźmy od celu” dla wszystkich instruktorów ZHP organizowane przez Radę Naczelną ZHP przy współpracy z Komendami Chorągwi Stołecznej i Wielkopolskiej.

Jakiej organizacji chcemy? Wychowawcza to znaczy jaka – jak przebudować organizację aby służyła zuchom i harcerzom? Jaką rolę w zarządzaniu nią mają pełnić wartości i struktura?

Warszawa: 21 stycznia 2017 godz. 10.00 – 17.00
Poznań: 18 lutego 2017 godz. 10.00-17.00

GRUPY DYSKUSYJNE:

  1. Strategiczne decyzje – wodzowsko czy kolegialne, kierowanie czy przewodzenie?
  2. Strategiczne decyzje – wspólnota czy struktura, zarzadzanie zespołem czy firmą?
  3. Strategiczne decyzje – wychowanie i gospodarka razem czy osobno?
  4. Kadra – jak optymalnie zagospodarować jej potencjał do realizacji celów?
  5. Zarzadzanie organizacjami pozarządowymi – jak zarządzać wartościami?

Wyniki naszej dyskusji przekażemy delegatom za Zjazd Nadzwyczajny i do komisji statutowej.

Czas zdecydować, jak ma wyglądać nasza organizacja na najbliższe kilkanaście lat. W tej dyskusji nie może Ciebie zabraknąć, to przecież -Twój Związek Harcerstwa Polskiego. Przyjedź i bądź ambasadorem tej ważnej rozmowy w swoim środowisku instruktorskim – razem z nami zachęcaj do udziału w tej dyskusji w naszym instruktorskim kręgu i w grupie instruktorów z Twojego hufca przyjedźcie do Warszawy lub Poznania.

ZGŁOŚ SIĘ DZIŚ!

https://jakizhp.zgloszenia24.pl/

SZCZEGÓŁY

https://web.facebook.com/events/345647459153046/

Czuwaj!
Jolanta Kreczmańska
wiceprzewodnicząca ZHP
komendantka konferencji