Uchwała nr 2/2016

Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wniosku o uzupełnienie składu

Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

 

Na podstawie § 44 pkt. 1 Statutu ZHP oraz po rozpatrzeniu wniosku Komendanta Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle dh pwd. Tadeusza Witczaka z dnia 21 grudnia 2015 r., nr pisma L.dz. 54/XII/2015 w sprawie przyjęcia dh. hm. Elżbietę Pojasek-Ośko w skład Rady Choragwi Opolskiej ZHP Rada postanawia:

§ 1

Przyjąć dh. hm Elżbietę Pojasek-Ośko w skład Rady Chorągwi Opolskiej ZHP jako przedstawiciela Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                 

 

Przewodnicząca

                                                                                   Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

                                                                                   Hm. Grażyna Orzechowska

Dodaj komentarz