Chorągiew Opolska ZHP

   Uchwały Komendy Chorągwi z 30.10.2014 r.

Komenda chorągwi na zbiórce w dniu 30.10.2014 r. podjęła następujące uchwały:

  • - Uchwała nr 2/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Hufca ZHP w Opolu
  • - Uchwała nr 3/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia maksymalnej kwoty rozliczenia dojazdów służbowych podczas wyjazdów zagranicznych w jednostkach organizacyjnych i hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP
  • - Uchwała nr 4/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji regulującej zasady prowadzenia akcji zarobkowych organizowanych przez jednostki organizacyjne z Chorągwi Opolskiej ZHP
  • - Uchwała nr 5/II/2014 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji  w sprawie zasad i techniki przeprowadzenia inwentaryzacji oraz kasacji składników majątkowych w Chorągwi Opolskiej ZHP
komentarze (0)

   Rozkaz L. 8/2014

Opole, 27 października 2014 r.

Rozkaz L. 8/2014

Czytaj dalej »

komentarze (0)

   Aktualny wykaz osób reprezentujących ZHP na Opolszczyźnie

logoW związku z dokonaniem aktualizacji wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

informujemy o wykazie osób upoważnionych do reprezentowania Chorągwi Opolskiej ZHP.

Zgodnie ze statutem ZHP do reprezentowania Chorągwi Opolskiej ZHP upoważniony jest komendant i skarbnik chorągwi działając łącznie. Odpowiednie umocowanie wskazane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na podstawie pełnomocnictw komendanta i skarbnika chorągwi wydanych w dniu 8.10.2014 r., upoważniających  do reprezentowania Chorągwi na terenie działania hufców upoważnione są wyłącznie:

Czytaj dalej »

komentarze (0)

   Kursy przewodnikowskie w listopadzie!

pracazkadraZgodnie z założeniami przyjętymi przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej od bieżącego roku organizacja kursów przewodnikowskich wraca do Hufców.
Efektem są dwa kursy organizowane przez Hufiec Nysa oraz Hufiec Kędzierzyn-Koźle.
Oba kursy rozpoczynają się już w listopadzie. Kurs Hufca Nysa organizowany jest przez tworzony Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej. Kurs Hufca Kędzierzyn-Koźle organizowany jest przy współpracy z kadrą z innych Hufców
Zapraszamy do udziału. Zatop się w Strumieniu lub wejdź SimCity.

Informacje na stronach internetowych Hufca K-Koźle i Nysa

komentarze (0)

   Zaktualizowany wpis w KRS

KRS


Z dniem 8.10.2014 r. zaktualizowany został wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aktualny odpis KRS

komentarze (0)

   Zapytanie ofertowe 3/2014/INTERCAMP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/INTERCAMP

Chorągiew Opolska ZHP  w dniach  22-25 maja 2014 r. organizuje Zlotu Skautów Środkowoeuropejskich INTERcamp. Jest to impreza plenerowa na terenie Fortu II w Nysie, w której weźmie udział 2500-3000 skautów i harcerzy z Holandii, Francji, Belgii, Niemiec, Czech, Polski, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Zamówienie realizowane w oparciu o przedłożone zapytanie ofertowe ma zabezpieczyć organizację przedsięwzięcia w zakresie wywozu śmieci w tym segregowanych.

zapytanie ofertowe Intercamp – wywóz smieci

komentarze (0)