Chorągiew Opolska ZHP

   Aktualny wykaz osób reprezentujących ZHP na Opolszczyźnie

W związku z dokonaniem aktualizacji wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

informujemy o wykazie osób upoważnionych do reprezentowania Chorągwi Opolskiej ZHP.

Zgodnie ze statutem ZHP do reprezentowania Chorągwi Opolskiej ZHP upoważniony jest komendant i skarbnik chorągwi działając łącznie. Odpowiednie umocowanie wskazane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na podstawie pełnomocnictw komendanta i skarbnika chorągwi wydanych w dniu 8.10.2014 r., upoważniających  do reprezentowania Chorągwi na terenie działania hufców upoważnione są wyłącznie:

Czytaj dalej »

komentarze (0)

   Kursy przewodnikowskie w listopadzie!

pracazkadraZgodnie z założeniami przyjętymi przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej od bieżącego roku organizacja kursów przewodnikowskich wraca do Hufców.
Efektem są dwa kursy organizowane przez Hufiec Nysa oraz Hufiec Kędzierzyn-Koźle.
Oba kursy rozpoczynają się już w listopadzie. Kurs Hufca Nysa organizowany jest przez tworzony Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej. Kurs Hufca Kędzierzyn-Koźle organizowany jest przy współpracy z kadrą z innych Hufców
Zapraszamy do udziału. Zatop się w Strumieniu lub wejdź SimCity.

Informacje na stronach internetowych Hufca K-Koźle i Nysa

komentarze (0)

   Zaktualizowany wpis w KRS

KRS


Z dniem 8.10.2014 r. zaktualizowany został wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aktualny odpis KRS

komentarze (0)

   Zapytanie ofertowe 3/2014/INTERCAMP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/INTERCAMP

Chorągiew Opolska ZHP  w dniach  22-25 maja 2014 r. organizuje Zlotu Skautów Środkowoeuropejskich INTERcamp. Jest to impreza plenerowa na terenie Fortu II w Nysie, w której weźmie udział 2500-3000 skautów i harcerzy z Holandii, Francji, Belgii, Niemiec, Czech, Polski, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Zamówienie realizowane w oparciu o przedłożone zapytanie ofertowe ma zabezpieczyć organizację przedsięwzięcia w zakresie wywozu śmieci w tym segregowanych.

zapytanie ofertowe Intercamp – wywóz smieci

komentarze (0)

   Zapytanie ofertowe 2/2014/INTERCAMP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014/INTERCAMP

Chorągiew Opolska ZHP  w dniach  22-25 maja 2014 r. organizuje Zlotu Skautów Środkowoeuropejskich INTERcamp. Jest to impreza plenerowa na terenie Fortu II w Nysie, w której weźmie udział 2500-3000 skautów i harcerzy z Holandii, Francji, Belgii, Niemiec, Czech, Polski, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Zamówienie realizowane w oparciu o przedłożone zapytanie ofertowe ma zabezpieczyć organizację przedsięwzięcia pod względem sanitarnym.

zapytanie ofertowe 2/2014/intercamp

komentarze (0)

   Zapytanie ofertowe 1/2014/Intercamp

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014/INTERCAMP

Chorągiew Opolska ZHP  w dniach  22-25 maja 2014 r. organizuje Zlotu Skautów Środkowoeuropejskich INTERcamp. Jest to impreza plenerowa na terenie Fortu II w Nysie, w której weźmie udział 2500-3000 skautów i harcerzy z Holandii, Francji, Belgii, Niemiec, Czech, Polski, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Zamówienie realizowane w oparciu o przedłożone zapytanie ofertowe ma zabezpieczyć organizację przedsięwzięcia w zakresie zabezpieczenia wyznaczonego terenu pod imprezę masową.

zapytanie ofertowe 1/2014/intercamp

komentarze (0)

   Najlepsza Organizacja Pozarządowa województwa!

niezapominajkaW dniu 4 października br. w Opolu odbyły się VI Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych. Tradycyjnie, podczas OTOP wręczone zostały nagrody dla wyróżniających się w minionym roku organizacji pozarządowych. Tytuł “Opolskiej Niezapominajki” – najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskiego trafił z rąk Pani Marszałek Barbary Kamińskiej do Chorągwi Opolskiej ZHP oraz LGD “Dolina Stobrawy”. Wyróżnienia otrzymały również: Fundacja “Szansa dla Niewidomych” oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców.

Cieszymy się, że mogliśmy znaleźć się w tak doborowym gronie. Tytuł “Opolskiej Niezapominajki” – najlepszej organizacji województwa opolskiego w 2013 roku, przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego, jest docenieniem długotrwałej pracy całego środowiska harcerskiego chorągwi oraz różnorodnych działań, podejmowanych przez nas w minionym roku. Dziękujemy i gratulujemy Wam wszystkim, bo to nasz wspólny sukces!!!
Czytaj dalej »

komentarze (3)